ODZVONILO SVINJSKOJ KUGI

ODZVONILO SVINJSKOJ KUGI
Beograd, 4. oktobar 2010.g.

- Svinjska kuga u Srbiji više se neće preventivno suzbijati vakcinacijom, a da smo na dobrom putu da se oslobodimo ove zaraze, govori podatak da u poslednje tri godine nije zabeležen ni jedan novi slučaj oboljenja – izjavio je za „AgroServis“ dr Zoran Mićović, direktor Uprave za veterinu Ministarstva za poljoprivredu. Tako već iduće godine Srbija ima šansu da dobije saglesnost EU za izvoz svežeg svinjskog mesa i svih prerađevina na ovo tržište – rekao je dr Mićović.
U programu za otklanjanje bolesti kuge svinja predviđena su sredstva koja će se koristiti za edukaciju i nadoknadu eventualne štete. Naime, svaka nova vakcinacija za najmanje tri godine bi produžila sticanje prava na izvoz svežeg mesa na evropska tržišta.
Zbog oscilacija u proizvodnji mesa u našoj zemlji, ove godine, klanice su do sada uvezle više od 6.400 tona svežeg svinjskog mesa. (AgroServis)