OTKUPNA CENA EKSTRA MLEKA 32 DINARA?

Farmeri završili razgovor sa mlekarama

Beograd, 4. jun 2010.

Centralna asocijacija proizvođača mleka Vojvodine iz Novog Sada, nakon razgovora sa svim mlekarama, sa kojima poslovne odnose imaju njeni članovi, saopštila je da će se ubrzo otkupna cena mleka povećati i da će se mleko ekstra kvaliteta plaćati farmerima 32 dinara.
- Ovo je posle dugo vremena razumna odluka mlekarske industrije, jer je ulaz mleka u preradu smanjen, a onog najkvalitetnijeg nema više od 15 odsto – izjavila je za „AgroServis” Sanja Bugarski, menadžer u Asocijaciji, i navela potrebu da se traženi kvalitet u isporuci što pre poveća, jer bez toga mleko neće moći lako u izvoz.
Da bi ostvarili cenu mleka u ekstra klasi, ono mora da sadrži 3,6% mlečne masti, 3,15% proteina, do 400.000 somatskih ćelija i do 100.000 mikroorganizama.
Ako se za izvoz sireva i drugih mlečnih proizvoda u EU bude koristilo samo mleko od farmi, koje imaju potpunu zaštitu u proizvodnji, onda se može dogoditi da već na startu za sve izvoznike neće biti sirovina, jer i bez većeg izvoza pojedine mlekare imaju za trećinu manji otkup.
Centralna asocijacija proizvođača mleka, koja je ovih dana ojačala ulaskom novih farmi i velikih proizvođača članova Poljoprivredne asocijacije Srbije, predlaže da se za ove farme iz kojih odlazi mleko ekstra klase uvede posebna državna premija, jer je, kako tvrde, ova proizvodnja zbog poštovanja standarda skuplja od one salašarske. U Asocijaciji su detaljno upoznati sa procedurom koja garantuje izvoz i ako se njihov stav ne bude uvažio spremni su da izađu iz izvoznog statusa i o tome obaveste nadležne organe u Briselu, rekla je za „AgroServis” Sanja Bugarski. To bi praktično značilo da prijavljuju sopstvenu mlekaru da ona više nema dobavljače koji daju u otkup kvalitetno mleko.
Kada se sadašnji dijalog proizvođača mleka i mlekara uporedi sa ranijim, jasno je da se nazire rasplet, uz činjenicu da za godinu dana u Srbiji ima manje oko 15.000 proizvođača mleka i stado muzara smanjeno za oko 80.000 grla.
Prema saznanjima do kojih je došao „AgroServis”, među mlekarama postoji raskol o zahtevu za osnovnu cenu mleka od 32 dinara, ali je obelodanjeno da pojedine mlekare nemaju kontrolu kvaliteta mleka neophodnu za izvoz, ni kupce u inostranstvu, kao i da neke već danas mleko plaćaju 30 dinara odabranim kooperantima.
Ovih dana farmeri će dobiti i zvaničnu informaciju o uvozu mleka iz Bosne i Hercegovine, po ceni od 32 dinara, a za koje se pretpostavlja da je iz Hrvatske.