PLITAK KOREN SUNCOKRETA SMANJIO ZRNO

Novi Sad, 24. avgust 2010.

I posle sedmodnevne žetve suncokreta u Vojvodini ne nazire se veći prosečan rod od 1,5 tona po hektaru, a u pojedinim regionima (srednji Banat) i daleko manji. Prinos od dve tone po hektaru je veoma redak slučaj.
Ratari žure da suncokret sklone od najavljenih kiša, jer su poslednje umanjile prinos za 15 do 20 odsto. Međutim, od ukupno zasejanih 169.336 hektara suncokreta u Srbiji (od toga 156.534 hektara u Vojvodini) manje od jedne trećine su rane sorte, tako da najveće površine pod suncokretom nisu još zrele, pa se može dogoditi da nove nepogode još više umanje rod.
Najavljena otkupna cena za suncokret od 32 dinara po kilogramu nije ohrabrila ratare, jer se očekuje da ona bude 40 ili 45 dinara, s obzirom da će rod biti tanak, a slična je situacija u Rusiji, Ukrajini, pa i Hrvatskoj. Veliki poslovni sistem „Vojvodina agrar” zbog toga i nema zaključen ugovor o prodaji zrna uljarama, jer očekuju veću cenu.
Akademik Dragan Škorić i ove godine pomno prati razvoj suncokreta u Vojvodini i za krajnji rezultat žetve nema puno optimizma.
- Obilne padavine su uticale da osetljivi hibridi na bolest fomopsis prinudno sazre. Korenov sistem nije se razvio, a potom su došle i visoke temperature i nove bolesti. O tome su ratari potpuno neinformisani i sada se čude zašto nema zrna. Ovako teška godina za suncokret se retko događa, a slično je i u drugim zemljama – kaže za „AgroServis” dr Dragan Škorić, tvorac naših najuspešnijih hibrida suncokreta i potvrđuje strahovanja ratara.
Uljare su prošle godine pooštrile prijem i smanjile tolerantnu vlagu i primese i na taj način oko 12.000 tona zrna suncokreta upisale su na svoj konto, što je mnoge ratare, uz nepovoljnu cenu, opredelilo da odustanu od setve ove uljarice.
Prema iskazanim potrebama, „Viktoriji grupa” je neophodno 150.000 tona zrna suncokreta, „Dijamantu” 120.000 tona, „Inveju” 130.000 tona, „Banatu” 50.000 tona i „Plimi Kruševac” 20.000 tona.
Naspram ovih 470.000 tona, našim fabrikama će faliti značajne količine, jer se najmanji rod procenjuje na 254.000 tona, a najveći na 304.000 tona.
Sve uljare su otvorile akontnu cenu od 32 dinara, a bili bi zadovoljni da se ona u obračunima zaustavi na 40 dinara.
„Viktorija grupa” je ponudila subvencionisano mineralno đubrivo u razmenu za suncokret. Tako se kilogram NPK 15:15:15 nudi za 0,88 kg suncokreta i 0,97 kilograma soje, što ratari smatraju nepovoljnim u odnosu na očekujuću cenu od najmanje 40 dinara za kilogram.
Bez razlike na slabu žetvu, za domaće potrebe imaćemo dovoljno ulja, jer ga trošimo godišnje svega 12 litara po stanovniku.
(AgroServis)