ПОЉОПРИВРЕДНИЦИ ДОБИЛИ 40% ВИШЕ КРЕДИТА У 2010. ГОДИНИ

 

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде наставило је и у 2010. години са остваривањем позитивних резултата у пружању кредитне подршке пољопривредним произвођачима.

Поред краткорочног и дугорочног кредитирања у 2010. години, у односу на претходну годину, дошло је и до два нова вида кредитне подршке од стране Министарстваи то преко локалних самоуправа и преко Фонда за развој Војводине.

У 2010. години око 11.500 пољопривредника преузело је краткорочне и дугорочне кредитекојесубвенционишеМинистарство пољопривредеу укупном износу од 76,8милиона евра,што је за 40% више него у 2009. годиникада је износ датих краткорочних и дугорочних кредита износио 45,9 милиона евра.

Код дугорочног кредитирања веома је уочљив позитивант ренд одобравања кредита, ове године одобрено је 43.197.720,64 евра што је у односу на 23.432.231,64 евра који су дати у целој 2009. години скоро 50% више.

У односу на 2009. годину у којој је одобрено 2.116.721.630,08 динара краткорочних кредита за целу годину, у 2010. години одобрено је 3.497.241.787,15 динара.

Кредити који се реализују уз подршку Министарства пољопривреде веома су интересантни за пољопривреднике који у све већој мери користе повољне услове кредитирања и на тај начин унапређују своју пољопривредну производњу. Кредити који се пласирају преко банака у сарадњи са Министарством су најповољнији кредити на тржишту намењени пољопривредној производњи.

DodatakVeličina
Saopstenje-odobreno 40% vise kredita.doc51.5 KB