ponedeljak, maj 20Agro servis

Pogled u nebo

 

OSIGURALI KUKURUZ UZ POMOĆ SVETSKE BANKE

Sremska Mitrovica, 5. jun 2015.

Izvor: RTV

  • Sremska Mitrovica je prva u Srbiji osigurala rod merkantilnog kukuruza na svojoj teritoriji i biće prva lokalna samouprava u pilot programu koji će finansirati Svetska banka, a koji će biti posvećen sveobuhvatnoj zaštiti od različitih prirodnih katastrofa.

Nakon sastanka sa predstavnicima Svetske banke i osiguravajućih kuća, gradonačelnik Sremske Mitrovice Branislav Nedimović je izjavio da je Sremska Mitrovica nedavno, prva u Srbiji u okviru projekta osiguranja jugoistočne Evrope u slučaju elementarnih nepogoda i prirodnih katastrofa potpisala ugovor o osiguranju roda merantilnog kukuruza na svojoj teritoriji.

Premija koju je grad uplatio iznosi 18.000.000 dinara, a ukupna suma osiguranja iznosi 273.000.000 dinara.

Osiguran je eventualni gubitak prinosa merkatilnog kukuruza, jer je to najzastupljenija kultura na teritoriji grada.

Na ovaj način poljoprivredni proizvođači osiguravaju svoj prinos od gotovo svih elementarnih nepogoda, ukoliko smanjenje prinosa bude veće od 30 odsto od petogodišnjeg proseka. Procena će se vršiti na osnovu parametara Republičkog zavoda za statistiku.

U slučaju da zbog elementarnih nepogoda smanjenje prinosa bude veće od 30 odsto od petogodišnjeg proseka, proizvođači će lakše i brže moći da naplate štetu, ali to neće biti na teret građana jer će sredstva umesto iz budžeta grada obezbediti osiguranje.

"U sledećoj fazi ćemo ići na strna žita, a ako bude potrebno, ići ćemo i na osiguranje objekata, odnosno proširićemo lepezu osiguranja. Ovo je finansijski deo naše odbrane od eventualnih elementarnih nepogoda, a o fizičkim odbranama ćemo govoriti kroz nekoliko meseci kada završimo kompletan projekat odbrane od poplava. I to je ono što će biti vidljivo i promeniće čak i sliku grada", rekao je gradonačelnik Nedimović i precizirao da je osigurano oko dvadesetak hiljada hektara pod kukuruzom.

"Grad se finansijski obezbeđuje. Ovo nije klasična vrsta osiguranja useva, ovo je nešto mnogo veće i ako ljudi budu imali veću štetu, po proceduri koju će utvrditi Gradska uprava za poljoprivredu, biće im prosleđena finansijska sredstva", pojasnio je Nedimović i dodao da će se sigurno neko upitati zašto se daje novac za nešto što se možda neće desiti.

"Pitali su se mnogi i zašto je 1975. godine kraj Save građen nasip u Sremskoj Mitrovici pretpostavljajući da se velike poplave neće dogoditi. A potom se dogodio vodostaj nezabeležen u istoriji i to je odgovor na pitanje zašto se sada ulaže u osiguranje od rizika", naveo je Nedimović.

On je rekao da je osiguranje prinosa kukuruza samo mali deo onoga što će Mitrovica uraditi kroz projekte sa Svetskom bankom. Sledeći projekti biće u oblasti osiguranja od fizičkih i finansijskih rizika od mogućih katastrofalnih situacija, pre svega u oblasti zaštite grada od poplava.

Kako je preneo vođa projekta Svetske banke za osiguranje jugoistočne Evrope od elementarnih nepogoda i prirodnih katastrofa Eugen Gurenko, na sastanku sa gradonačelnikom jedinog sremskog grada dogovoreno je da Sremska Mitrovica bude i prva lokalna samouprava u Srbiji koja će učestvovati u Pilot projektu koji će finansirati Svetska banka, a reč je o programu koji će obuhvatiti zaštite od različitih prirodnih katastrofa.

Taj pilot program će pomoći da se identifikuju fizički i finansijski rizici za sve lokalne samouprave koje će biti uključene u ovaj program i uspostavi sveobuhvatan sistem odbrane u slučaju katastrofalnih događaja.

On je dodao da je postignut dogovor Sremska Mitrovica bude prva lokalna samouprava u Srbiji koja će učestvovati u Pilot programu koji će finansirati Svetska banka, a reč je o sveobuhvatnom projektu koji će obuhvatiti zaštite od različitih prirodnih katastrofa.

Taj program će pomoći da se identifikuju fizički i finansijski rizici za sve lokalne samouprave koje će biti uključene u program i uspostavi sveobuhvatan sistem odbrane od pojava koje mogu uticati na zajednicu u slučaju katastrofalnih događaja.

Ostavite odgovor