Pokrajina uzela učešće na Savetovanju agronoma Srbije i Simpozijumu o poljoprivrednoj tehnici na Zlatiboru

 

RATARI I MEHANIZATORI NA ZLATIBORU

Zlatibor, 28. januar 2020.

Pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo dr Vuk Radojević pozdravio je učesnike 54. Savetovanja agronoma i poljoprivrednika Srbije i 46. Simpozijuma „Poljoprivredna tehnika“, koji se u januaru tradicionalno održavaju na Zlatiboru.

Ističući značaj Savetovanja, koje slovi za najznačajnije ovog tipa u zemlji, i koje na jednom mestu okuplja predstavnike struke i nauke, sekretar Radojević je naglasio da ne bi trebalo zaboraviti činjenicu da za svaku državu nacionalno semenarstvo predstavlja i najveće nacionalno blago. koje treba očuvati i unaprediti.

„Od semena sve počinje, od njega zavisi i prehrambena sigurnost zemlje, kao i proizvodnja hrane. Seme je zalog za nacionalnu budućnost, a proizvodnja visokokvalitetnog sertifikovanog semena predstavlja sintezu istraživanja, znanja, tehnologija i dobre proizvođačke prakse“, kazao je pokrajinski sekretar za poljoprivredu.

On je naglasio da se, prema zvaničnim informacijama Semenarske asocijacije Srbije, u proizvodnji pšenice i soje upotrebljava samo 40 odsto deklarisanog semena. Radojević smatra da je poražavajuće da deklarisano seme nema alternativu, a da je najbolji način da poljoprivrednik osigura svoju proizvodnju upravo taj da seje sertifikovano seme.

U okviru 46. Simpozijuma „Poljoprivredna tehnika“ sekretar Radojević je istakao da je ovaj skup idealna prilika da se govori o stanju poljoprivredne mehanizacije u Srbiji, ali i o novim trendovima u domenu poljoprivredne tehnike. On je rekao da je savremena poljoprivredna mehanizacija važan uslov za ostvarivanje profitabilne i konkuretne poljoprivredne proizvodnje.

Radojević je podsetio prisutne da su u cilju obnove mehanizacije poljoprivrednicima na raspolaganju nacionalne mere podrške resornog ministarstva i pokrajinskih fondova putem kreditnih linija, a da je Programom investicionog plana Srbija 2020-2025 predviđeno i 50 miliona dinara subvencija iz državnog budžeta za nabavku novih traktora.

Ratari sa Savetovanja očekuju ubedljive poruke o tome da li će domaće NS seme ostati sigurnost za biljnu proizvodnju u Srbiji ili će naše tržište preplaviti i njime ovladati inostrane kompanije. Pomenuto pitanje nameće sve prisutniji zahtev za transformaciju Instituta za ratarstvo i povrtarstvo u potpuno naučnu i kreativnu kuću,  uz odvajanje onog proizvodnog dela, što otvara i pitanje vlasništva odavno stvorenih hibrida i sorti. (AgroServis plus)