Pokrajinski fond za razvoj polјoprivrede

 

JESENјI CIKLUS KREDITA NAMENјENIH VOJVOĐANSKOM AGRARU

Novi Slankamen/Novi Sad, 28. avgust 2014.

U jabučnjaku porodice Đukanović u Novom Slankamenu u opštini Iđija, direktor Pokrajinskog fonda za razvoj polјoprivrede Jožef Sabo najavio je jesenji ciklus sedam kreditnih linija ovog pokrajinskog fonda. Porodica Đukanović koja se bavi voćarstvom, korisnik je podsticaja koje je Pokrajina obezbeđivala za ovu polјoprivrednu delatnost.

Jedna od sedam kreditnih linija koje je odobrio Savet Pokrajinskog fonda za razvoj polјoprivrede, odnosi se upravo na podizanje višegodišnjih zasada voća. Prema rečima direktora Fonda Jožefa Saboa, pored toga, to su još krediti za nabavku novih plastenika i staklenika i opreme u njima, za nabavku novih protivgradnih mreža u višegodišnjim zasadima voća i vinograda, zatim za nabavku kvalitetne teladi za tov, kao i osnovnog stada u ovčarstvu i kozarstvu. Sledeći kreditni aranžman odnosi se na kupovinu nove pogonske i priklјučne polјoprivredne mehanizacije, dok se sedmi odnosi na kredite za izgradnju novih objekata za skladištenje žitarica, kao što su silosi i podna skladišta.

Kamatna stopa za sve kredite je veoma povolјna i iznosi dva odsto na godišnjem nivou. "Dokumentacija je jednostavna, ne traži se procena zemlјišta, niti biznis planovi i zato se nadam da će odziv biti dobar", rekao je Sabo. Konkursi za dodelu ovih kredita biće raspisani 29. avgusta i trajaće mesec dana, do 30. septembra.

Zamenik direktora Fonda Stojan Marinković je rekao da su za jesenji ciklus kredita u Fondu obezbeđena dva miliona evra. Zajedno sa vrednošću kredita od 3 miliona evra iz prolećnog ciklusa, Pokrajinski fond za razvoj polјoprivrede ove godine obezbedio je oko 5 miliona evra za razvoj vojvođanskog agrara.