četvrtak, april 18Agro servis

POLJOPRIVREDNICI I NAUČNICI O NACRTU ZAKONA O PODSTICAJIMA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU

 

Beograd, 5. novembar 2012.

Prema informacijama koje su stigle u redakciju „AgroServisa” Asocijacija poljoprivrednika poziva svoje članove da učestvuju u javnoj raspravi o Nacrtu zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Oni poručuju da će članice Asocijacije poljoprivrednika koje obuhvataju sve grane poljoprivredne proizvodnje će organizovati tribine i pozvati predstavnike Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede da poljoprivrednim proizvođačima protumače predložen Nacrt zakona.

Oni kažu da je njihov osnovni stav i zahtev da registrovano porodično gazdinstvo bude nosilav poljoprivredne proizvodnje i razvoja sela. Ovakav zahtev ćemo uputiti i svim šefovima poslaničkih grupa Narodne skupštine Srbije, saopštili su iz Asocijacije poljoprivrednika.

Odbor Udruženja poljoprivrede, prehrambene industrije i vodoprivrede, Odbor Grupacije registrovanih poljoprivrednih gazdinstava i Odbor Grupacije za proizvodnju i preradu organskih proizvoda Privredne komore Vojvodine razmatraće Nacrt zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju na zajedničkoj sednici u sredu, 7. novembra 2012., sa početkom u 10,30 časova, u Velikoj sali Privredne komore Vojvodine Novi Sad (Hajduk Veljkova 11 – III sprat).

Deset udruženja poljoprivrednika sa područja opštine Subotica u petak, 9. novembra, održaće zajedničku tribinu o Nacrtu zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Tribina će se održati u novoj opštini i počinje u 10 časova. Organizatori su najavili da će u raspravi učestvovati i autori pomenutog Nacrta zakona.

Prof. dr Miladin M. Ševarlić, kao vlasnik gazdinstva RPG 791059002373, uputio je medijima svoje mišljenje o Nacrtu pomenutog zakona. Kao dobar poznavalac prilika u zadrugarstvu, ovaj univerzitetski profesor smatra da zadruge moraju dobiti subvencije ukoliko posluju po zadružnim principima. Dr Ševarlić je u svom prilogu izneo niz konkretnih zapažanja koje prenosimo u celini:

„1. Namera Predlagača da se umesto UREDBAMA kao do sada, sistem subvencija i podsticaja za poljoprivredu i razvoj ruralnih područja u Republici Srbiji reguliše ZAKONOM je DOBAR i za POHVALU!

2. Za pohvalu je i orijentacija Predlagača da se veća sredstva izdvajaju za STOČARSTVO – jer je njegovo učešće u BDP poljoprivrede MARGINALIZOVANO i ispod nivoa zastupljenosti u bilo kojoj evropskoj državi, što je Srbiju već uvelo u zonu TRAJNE UVOZNE ZAVISNOSTI ZA STOČARSKE PROIZVODE!

3. Neprimereno je PRAKSI EU (TRI meseca i dobijanje MIŠLJENJA od RELEVANTNIH INSTITUIJA I ORGANIZACIJA) a i našoj DOSADAŠNJOJ PRAKSI  (najmanje MESEC dana) da Javna rasprava traje 20-ak DANA za Zakon koji je ovako značajan i vremenski će vrlo dugo trajati.

4. Neprimereno je da se ovako značajan Zakon šalje u Javnu raspravu bez ikakve:

4.1. Analize efekata dosadašnjeg sistema subvencija i podsticaja za poljoprivredu i razvoj sela u Srbiji; i

4.2. Analize očekivanih efekata od predloženih rešenja po novom sistemu davanja subvencija i podsticaja, odnosno ekonomskih pokazatelja očekivanih prednosti novog u odnosu na dosadašnji sistem subvencija u pogledu:

  • Granske raspodele sredstava (ratarstvo, voćarstvo i vinogradarstvo, stočarstvo i ruralni razvoj);
  • Teritorijalne raspodele sredstava – po okruzima i opštinama i srazmernost učešću u ukupnim obradivim i poljoprivrednim površinama Republike Srbije;
  • Sektorske raspodele sredstava:

– državne firme i institucije, od PKB do školskih i drugih oglednih imanja,

– privatna poljoprivredna preduzeća, od malih do agrobiznis kompanija sa nadnacionalnim regionalnim značajem;

– zemljoradničke zadruge, kojima dobijanje subvencija MORA biti uslovljeno poslovanjem u skladu sa Međunarodnim zadružnim principima i uz OBAVEZNU GODIŠNJU ZADRUŽNU REVIZIJU poslovanja;

– RPG ukupno i komercijalna i nekomercijalna, kao i po posedovnim (veličina sopstvenog obradivog i poljoprivrednog zemljišta u ha) i sa drugim pokazateljima iskazanim grupama gazdinstava  (broj privredno aktivnih lica poljoprivrednika, starosna struktura vlasnika ili nosioca RPG, broj UG stoke, površina pod višegodišnjim zasadima, opremljenost sredstvima mehanizacije, …);

– Razvojne potrebe sela – lokalnih zajednica sa aspekta razvoja poljoprivrede – direktno (pristupni i poljski putevi, odvodnjavanje i navodnjavanje, komasacija, prećišćavanje otpadnih voda, …) i ruralnih područja – indirektno (udruženja poljoprivrednika i seoskih zajednica, …).

5. Posebno treba razmotriti da li davati subvencije za zakupljeno zemljište, jer to usporava razvoj i inače skromnog tržišta zemljišta i uzrokuje NEDOMAĆINSKO RAUBOVANJE zakupljenog zemljišta kao nacionalnog proizvodnog resursa, kao i (do sada) brojne ZLOUPOTREBE u povlačenju sredstava iz Agrarnog budžeta.

6. Predlagač DOBRU NAMERU usvajanja Zakona dovodi u pitanje sa čak 11 od ukupno 49 članova Nacrta (više nego SVAKI PETI ČLAN!?) u kojima se propisuje da MINISTAR POLJOPRVREDE određuje bliže uslove, načine i postupak ostvarivanja pojedinih subvencija, čak i da propisuje uslove za ostvarivanje većeg broja prava i određuje VRSTU i visinu kreditne podrške, VRSTE MERA ruralnog razvoja i slično, što će ministrima omogućiti da značajan deo podsticaja i dalje regulišu uredbama – čime se anulira SVRHA DONOŠENJA ZAKONA! 

7. Nacrt Zakona favorizuje VELIKE PROIZVOĐAČE koji imaju prednost u EKONOMIJI OBIMA i mogu da izdrže KONKURENCIJU na tržištu i bez SUBVENCIJA, a MARGINALIZUJE SITNA GAZDINSVA koja bez SUBVENCIJA NE MOGU BITI DRŽIVA, te bi usvajanje ovakvog Nacrta Zakona povećalo broj NEZAPOSLENIH LICA u Srbiji sa sadašnjih ENORMNIH oko 750.000 na KATASTROFALNIH 1.300.000 NEZAPOSLENIH LICA i pokrenulo NOVI EGZODUS SEOSKOG STANOVNIŠTVA IZ SELA u PET URBANIH CENTA (Subotica, Novi Sad, Beograd, Kragujevac i Niš) i DEZAFUISALO tzv. koncept REGIONALIZACIJE.

8. Nacrt Zakona nei u jednom članu ne propisuje koje su to RELEVANTNE NUČNE, STRUČNE i NEVLADINE ORGANIZACCIJE i INSTITUCIJE od kojih Predlagač MORA PRIBAVITI MIŠLJENJE na Nacrt Zakona, čime se SVAKA tzv. JAVA RASPRAVA može PROGLASITI VALIDNOM i USPEŠNOM što je, nadam se, SUPROTNO I INTENCIJAMA Predlagača ovakvog Nacrta Zakona.

S obzirom na izneta OPŠTA ZAPAŽANJA, smatram da je IRELEVANTNO razmatrati POJEDINAČNE PREDLOŽENE ČLANOVE ovog Nacrta zakona.

Shodno napred navedenom, PREDLAŽEM da Predlagač POVUČE Nacrt zakona iz Javne rasprave i isti značajno UPODOBI POTREBAMA KRITIČNE FAZE RAZVOJA ODRŽIVE POLJOPRIVREDE I SELA, VEĆINE POLJOPRIVREDNIKA I STANOVNIKA SELA U SRBIJI i PRAKSI EU.” – poruka je prof. dr Ševarlića.

U cilju što hitnijeg stvaranja uslova za ostvarivanje prava na podsticaje u poljoprivredi i ruralnom razvoju, odnosno propisivanjavrsti podsticaja, uslova za ostvarivanje prava na podsticaje i korišćenje podsticaja,kao i korisnika podsticaja neophodno je da se ovaj zakon donese po hitnom postupku. Na predloženi način ostvariće se predvidivost i stabilnost u oblasti podsticanja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Ostavite odgovor