ponedeljak, april 15Agro servis

Poruka poljoprivrednika Vladi Srbije

 

ZADRŽATI REGRES ZA DIZEL GORIVO

Novi Sad, 19. mart 2012.

   Prema anketi, koju je sproveo „AgroServis” o regresiranom dizel gorivu od strane Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede, ovaj vid trošenja Agraranog budžeta gazdinstva smatraju izuzetno korisnim i da je efikasan, jer se deli poljoprivrednicima bez posrednika.

Učesnici u anketi su potvrdili da imaju bezbedne uslove za smeštaj dizela i da zahtevi za deobu preko zadružnih pumpi nisu opravdani, jer bi to bio skup postupak i nesigurna isporuka, jer sve zadruge nemaju svoje pumpe.

Odgovarajući na pitanje koliko će sa ovim dizelom  biti jeftinija prolećna setva, ratari kažu da će se troškovi za obradu smanjiti od 5-10 odsto, ali da u ukupnom ulaganju  visoka cena mineralnih đubriva poskupljuje agrotehničke mere.

Sa ovom raspodelom dizela nisu zadovoljne zemljoradničke zadruge  u Vojvodini, jer nisu obuhvaćene, a obrađuju oko 53.000 hektara za svoj račun i po tome se ne razlikuju od poljoprivrednih preduzeća, koja takođe nisu obuhvaćena ovim regresom, a obrađuju oko 250.000 hektara.

Povrtari tvrde da je 75 litara regresiranog dizela po hektaru od koristi, ali ako godina bude sušna cela proizvodnja će biti izuzetno skupa. Voćari i vinogradari su sa 100 litara zadovoljni, jer, kako ističu, do sada ih „nije bilo u sistemu subvencija”.

Zbog nedeljnog rasta cene dizela, poljoprivrednici traže da se u obuzdavanju cena umeša država, jer ako se nastavi rast doći će do lančane reakcije cena i skuplje hrane.

Istovremeno poljoprivrednici očekuju da će regresiranog dizel goriva biti i za jesenju setvu. Ipak, većina poljoprivrednika je mišljenja da regresirani dizel treba zadržati tokom cele godine, kao što je to slučaj i danas u nekim zemljama. Zapravo, kako saznaje „AgroServis”, cena ovog dizela u Hrvatskoj je niža za iznos dažbina koje je ubirala državna kasa i prodaje se tokom cele godine.

Ostavite odgovor