Poslovnost

 

NOVI ISKORAK NOVOSADSKOG INSTITUTA ZA RATARSTVO I POVRTARSTVO PREMA POLJOPRIVREDNICIMA

Zlatibor, 03.02.2023.

Danas je Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, uz učešće 400 agronoma, poljoprivrednika, stručnjaka i naučnika iz Srbije i Republike Srpske, okončao rad 57. Savetovanja, posvećenog novitetima i iskustvima u biljnoj proizvodnji.

Osim jasnih poruka o proizvodnji ratarskih kultura, gde su centralne teme bile klimatske promene, nove tehnologije i zaštita, predočeno je više podataka koji su bitni pred prolećnu setvu. Računica pokazuje da se lako može dogoditi da novu žetvu dočekamo sa milion tona zrna za hleb, što otežava prodaju i da sa prosečnim novim rodom stvorimo lager od još najmanje dva miliona tona, što je takođe ponuda za tržište.

Procene o ceni pšenice u novoj žetvi u ovom trenutku nisu povoljne za ratare. Njihova računica o troškovima proizvodnje kreće se od 24,20 – 36,00 din/kg, sa obračunom prosečnog prinosa.

U ratarskoj proizvodnji gazdinstva se sve više opredeljuju za adaptivne sorte i hibride NS semena i to, kako je zaključeno, predstavlja novi poziv ovoj državnoj instituciji da proširi saradnju sa ratarima. S obzirom da u Srbiji postoji više državnih institucija i privatnih kompanija,  koje su voljne da pojačaju partnerstvo sa gazdinstvima, Institut se opredelio da osnuje NS Prstenove. Reč je o dobro povezanim partnerima svih profila sa gazdinstvima koja žele da prihvate ponudu nauke.

Institut će najverovatnije u utorak za javnost saopštiti osnovni rezime sa savetovanja, kao i plan aktivnosti do jesenje setve.---
 
Subvencije --- 

---> KLIKNITE OVDE! <---
---
 
Pregled Cena Žitarica --- 

---> KLIKNITE OVDE! <---


--- Vaš komentar na nove cene žitarica 
---  
---> KLIKNITE OVDE! <------ Besplatni Agro Saveti 
---
---> KLIKNITE OVDE! <---