ПОТРЕБНЕ СНАЖНЕ СЕОСКЕ ЗАДРУГЕ

 

Нова Црња, 30.новембар 2020.

Извор: Dnevnik.rs

  • У шест насеља и месних заједница које чине општину Нова Црња живи око 10.000 становника, од којих је, по подацима Националне службе за запошљавање, чак 1.105 незапослено.

Општина је направила план и програм подршке за развој пољопривреде на својој територији, имајући у виду да се пољопривредно земљиште простире на 22.335 хектара, а да се готово половина становништва, тачније 42,2 одсто, бави пољопривредом.

Земљорадничке задруге представљају потенцијал за оживљавање пољопривреде, рурални и локални економски развој и омогућавају смањење миграција из сеоских подручја. Међутим, сеоске задруге су у изузетно тешкој ситуацији, у стечају су, а у својини имају одређене површине пољопривредног земљишта. Постојеће задруге нису организоване у складу с потребама малих и средњих газдинстава, те локална самоуправа сматра да је неопходно подржати иницијативе за формирање задруга у срединама где не постоје или не функционишу. На територији општине Нова Црња постоје две регистроване задруге – ЗЗ „Пласт” у Српској Црњи и ЗЗ „Полет” у Александрову. Пољопривредно земљиште је углавном у својини индивидуалних газдинстава и пољопривредних предузећа, од којих је велики број приватизован.

У програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Нова Црња, у показатељима развоја пољопривреде стоје подаци о томе да од укупне површине пољопривредног  земљишта 21.971 хектар чине оранице и баште, под воћњацима је 166 хектара, виноградима три, а ливаде и пашњаци простиру се на 123 хектара.

Приметна је недовољна покривеност површина изграђеним системима за наводњавање пољопривредних усева и вишегодишњих засада. Наводњава се укупно 157 хектара, од којих је 34 хектара ораница и башти и 123 хектара воћњака.

На територији општине Нова Црња регистровано је укупно 1.641 пољопривредно газдинставо, по извору Управе за трезор за ову годину. Највећа површина пољопривредног земљишта је под житима – 16.048 хектара, под индустријским биљем било је 5.187 хектара, крмним биљем 697, а шећерна репа гајила се на 213. Поврће, бостан и јагоде узгајају се на 37 хектара, под махунаркма је било седам, на три се гајио кромпир, а на 19 хектара остали усеви и угари. У просеку, једно пољопривредно газдинство користи 14,11 хектара.

Кад је реч о сточарству, приметан је пораст броја грла у односу на ранији период, те општина Нова Црња спада у групу општина које имају до 10.000 условних грла. Структура пољопривредних газдинстава по броју условних грла: 1.311 газдинстава има мање од четири, 188 има између пет и девет, 53 располаже с десет до 15, 20 газдинстава има 15 до 19, 29 газдинстава има 20 до 49, три газдинства имају по 50 до 99 и само једно газдинство има више од 500 условних грла. Биљна производња у општини Нова Црња одвија се на 22.639 хектара пољопривредних површина. Највеће је учешће ратарске производње, док су воћарство и виноградарство заступљени незнатно.

Највећи приноси су од пшенице и кукуруза. По подацима Републичког завода за статистику из 2018. године о продаји и откупу изабраних производа пољопривреде, пшенице је било 18.829 тона, кукуруза 20.977, млека 1.753 и јабука 1.962 тоне.

ВОЋЊАКА И ВИНОГРАДА МАЛО

Вишегодишњи засади у општини Нова Црња, воћњаци и виногради, симболично су заступљени и простиру се на свега око 0,1 одсто укупне површине. Укупна површина под воћњацима је 200 хектара – на 157 хектара простиру се плантажни воћњаци, а на 43 хектара су екстензивни. Под виновом лозом је свега седам хектара.