PREMIJA ZA GOVEDA U SISTEMU „KRAVA – TELE”?

 

Novi Sad, 25. januar 2011.

 

Odgajivači goveda u sistemu „krava-tele” ove godine očekuju od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede da u okviru mera za podsticaje u stočarstvu uvede premije za krave tovne rase koje su na ispaši.

Prema podacima poljoprivrednih stručnih službi, u Srbiji se u sistemu „krava – tele” nalazi oko 1.500 grla i uglavnom su to melezi simentalaca i mlečnih rasa, hereford i aberdinangus. Ova grla se ne muzu zbog troškova, već mleko troši tele, koje je i jedini prihod stočarima.

Farmeri iz Kovina, Ečke, Svilojeva, Pirota, Pavliša, Elemira, Požarevca i Bele Crkve  predlažu Ministarstvu da zbog orijentacije na izvoz junećeg mesa ove proizvođače stimuliše sa premijama većom za  25% od iznosa koji će biti dat po umatičenom grlu proizvođačima mleka.

Neki od odgajivača goveda na novu uredbu nisu želeli da čekaju, već su se opredelili za ulazak u organsku proizvodnju, gde je premija 15.000 dinara po grlu.

Mile Milošević iz Pavliša ima 50 grla hereforda i za uzgoj koristi seoske pašnjake, a za „AgroServis” kaže da je nemoguće održati stado bez državnih podsticaja, koji u Hrvatskoj iznose oko 400 evra po grlu.

Uz podršku Ministarstva poljoprivrede i Starprojektu, u Ečkoj je u toku formiranje reproduktivnog centra hereforda, u kome trenutno ima 30 grla, različitih uzrasta pomenute rase i meleza.

Inače, u razvijenim stočarskim zemljama pored hereforda najviše se gaje šarole, aberdinangus i limuziner. U Vojvodini je pripremljen program ukrštanja mlečnih rasa sa izrazito tovnom rasom kijanino, ali za njegovu širu realizaciju Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu nema dovoljno sredstava.

      (AgroServis)