PREVENTIVNIM MERAMA SPREČITI POSLEDICE ČAĐAVE PEGAVOSTI LISTA I KRASTAVOSTI PLODOVA JABUKE

 

Novi Sad, 17. oktobar 2018.

Izvor: Agroklub

  • Čađava pegavost lista i krastavost plodova jabuke je ekonomski najznačajnija bolest tog voća koja ako se ne sprečava i ne leči može da prouzrokuje velika oštećenja zasada i ekonomske gubitke. Uzročnik je gljiva Venturia inaequalis, a evo nekoliko saveta stručnjaka kako se boriti protiv te bolesti jabuke.

Čađava pegavost lista i krastavost plodova jabuke, prouzrokovana gljivom Venturia inaequalis je ekonomski najznačajnija bolest jabuke s obzirom na učestalost pojave i stepena oštećenja lista i ploda. Stepen oštećenja uveliko zavisi od područja na kojem se zasad nalazi. Kako objašnjava diplomirani inženjer poljoprivrede Lidija Vulović, ukoliko su proleća i leta prohladna i sa čestim padavinama, štete od pomenutog patogena mogu biti 70%, pa i veće. Ostvarena zaraza smanjenje tržišnu vrednostzaraženih plodova i izaziva opadanje nesazrelih plodova i lišća, slabo formiranje cvetnih pupoljaka. Vulovićeva napominje da se zaraženi plodovi teško održavaju u skladištima.

Najbolja zaštita se ostvaruje kombinovanjem mera

Odgovarajuća zaštita od pomenutog patogena može da se ostvari u savremenom sistemu zaštite isključivo kombinovanjem:

  • pomotehničkih mera;
  • higijensko-sanitarnih mera; 
  • hemijskih mera.

Pomotehničke mere predstavljaju izbor odgovarajuće parcele za podizanje zasada (osunčane parcele), izbor sorti, pravilna rezidba (koja omogućuje provetrenost krune), adekvatan uzgojni oblik i drugo. Higijensko-sanitarne mere podrazumevaju primenu svih raspoloživih mera radi uništavanja zaraženih binjnih ostataka (sakupljanje, iznošenje, paljenje, itd) i smanjenja primarne infekcije.

Primenom fungicida sprečiti infekcije

Praksa je pokazala da smanjenje primarne zaraze, to jest smanjenje infektivnog potencijala, daje najbolje rezultate primenom 5% rastvora uree (50 kilograma uree na 1.000 litara vode). Jesenji tretman (u novembru) smanjuje infektivni potencijal za 50 %, a ranoprolećni za 66%. Hemijske mere podrazumevaju primenu fungicida tokom cele vegetacione sezone u određenim vremenskim intervalima u zavisnosti od vremenskih uslova. Cilj tretmana je da prisustvo fungicida spreči ostvarenje infekcije, u trenutku povoljnih uslova za klijanje spora, koje se već nalaze na listu ili plodu. Najkritičniji period za ostvarenje zaraze je od momenta pucanja pupoljaka pa do precvetavanja. Moment infekcije kao i stepen zaraze zavisi od vremenskih uslova, pa se stoga preporučuje primena odgovarajuće hemijske zaštite korišćenjem preporuka prognozno izveštajne službe.

Sprečavanje primarne zaraze -  najefikasnija zaštita

Ukoliko se zaštita obavi na vreme i spreči zaraza u trenutku intenzivnog oslobađanja spora, prekida se ciklus primarne zaraze i moguće infekcije do kraja vegetacione sezone. Ukoliko se primarna zaraza ne spreči (već tokom vegetacije nastavi) doći će do pojave oboljenja gde novonastale pege predstavljaju potencijalnu opasnost od širenja zaraze, a samim tim i bolesti, naročito u uslovima povećane vlažnosti. Najefikasnija zaštita jabuke od Venturia inaequalis je sprečavanje primarne zaraze.