Pripremljene tužbe farmera za monopol „Imleka”

 

MILIONSKA ODŠTETA ZA NISKU CENU

Novi Sad, 13. decembar 2010.

 

Prvih deset tužbi za odštetu zbog monopolskog ponašanja kompanije „Imlek” u otkupu mleka, o čemu postoji rešenje Upravnog suda, pripremljeno je u Centralnoj asocijaciji proizvođača mleka u Vojvodini.

Pripreme za ovaj sudski postupak su obimne i zahtevaju prikupljanje obračuna za isporučeno mleko u poslednjih pet godina, kažu u Asocijaciji i predočavaju detaljnu računicu za svoj odštetni zahtev. Svaki od deset proizvođača naspram predatih 500 litara mleka dnevno u poslednjih pet godina očekuje nadoknadu od 6.384.500 dinara.

U završnim konsulatcijama sa ekspertskim i advokatskim timom pred podnošenje tužbi, farmeri su ostavili otvoreno da kada i ostali farmeri iskažu odštetne iznose saberu sumu i da kao nadoknadu preuzmu jednu od mlekara u Vojvodini. Ova tužba proizvođača mleka ima podršku Ministarstva poljoprivrede.

Proizvođači mleka i dalje tvrde da bez realne otkupne cene mleka od 37,50 dinara po litri farme srljaju u gubitke, jer cena mleka za većinu proizvođača je 25 dinara, a to je i najmanja u regionu.

U utakmici za otkup mleka pojedine male mlekare u Srbiji dolaze do praga svakog proizvođača i preuzimaju mleko bez razlike na kvalitet i količinu. Većina njih prerađuje mleko u sir i kajmak, a mleko plaćaju 35 dinara po litru. Njihovi farmeri do sada nisu dobijali premiju od Ministarstva poljoprivrede, jer su proizveli manje količine mleka od navedenih u uredbi za premije.

 

     (AgroServis)