Privatizacija ili krađa

 

I ZADRUGARI TRAŽE PROVERE

Novi Sad, 4. april 2013.

Nakon juče objavljene najave u listu „Dnevnik” i prenete u „AgroServisu” u kojoj piše da će iduće nedelje biti osnovana posebna radna grupa u državnoj administraciji za proveru više od pedeset obavljenih privatizacija instituta i zadruga, „AgroServisu” su se javili poljoprivrednici iz Futoga, Horgoša, Čerevića, Ečke...

U Futogu, kako smo čuli, i dalje tvrde da je privatizacija imanja „Planta” sumnjivim radnjama uneta u „Dijamant agrar” iz Zrenjanina i da je u paketu nakon toga prodata „Agrokoru” iz Zagreba.

Bivši članovi zadruge „Čot” iz Čerevića ukazuju da zbog neizvršene revizije Zadružnog saveza Vojvodine ovu zadrugu koriste pojedinci kao svoju, a kako kažu, izgleda da je data u zakup zaposlenima.

U Horgošu nezadovoljni zadrugari su ceo slučaj o rastakanju zadruge prijavili nadležnim službama, a tragaju i za pravnom osnovom da se utvrdi i odgovornost Zadružnog saveza Vojvodine, koji nije obavio reviziju od 2001. do 2012. godine. Oni sumnjaju da je u poslednjem sklapanju papira protiv brisanih zadrugara bila uključena i pomenuta služba Zadružnog saveza Vojvodine.

U ovu zadrugu, gde su brisani stari članovi, došlo je 40 novih iz Martonoša.

Po ugledu na druge oštećene zadrugare i poljoprivrednike i iz Adorijana traže da ih Zadružni savez Vojvodine obavesti kako je ugašena ovdašnja zadruga i da li su pokrenuli istražne radnje o tome kako se to dogodilo. Istovetan zahtev imaju i bivši zadrugari u Ečkoj i Srpskom Krsturu.

Kada se uz sva ova otvorena pitanja dodaju i nekoliko kupoprodajnih ugovora, koji obuhvataju zadružnu zemlju u Sremu, i falsifikovanje katastarskih podataka kojima je izbrisana zadružna imovina, onda je realno očekivati da se za ove potrebe i proveru rada Zadružnog saveza Vojvodine osnuje posebna služba u Ministarstvu unutrašnjih poslova i državnoj administraciji.

Prema našim saznanjima, na čudan način se „istopila” imovina zadruga u Ravnom Selu, Rumenci, Petrovaradinu, Irigu, Sremskoj Mitrovici, Melencima, Kikindi, Mokrinu...

Zaposleni u savezima i odgovorni za zadrugarstvo godinama svoju nebrigu za zadružnu imovinu i zloupotrebe pravdali su nedostatkom novog zakona o zadrugama, mada postojeći, kada je reč o reviziji poslovanja, nisu iskoristili. Oni očekuju da se po novom zakonu formira više regionalnih i legitimnih saveza, a njima da ostane imovina i oko 300.000 evra, koliko da imaju da grickaju za plate.