Privredna komora Vojvodine

 

VISOKE CENE HRANE MALA DOBIT ZA SELJAKE

Novi Sad, 25. februar 2011.

Proizvodnja u poljoprivredi prošle godine imala je pad od tri do 3,5 odsto. Ohrabruje izjava premijera Mirka Cvetkovića da će izvoz i poljopriveda postati strateške privredne grane u Srbiji. Srbiji je potreban odlučan zaokret u vođenju agarne politike. On mora biti primeren aktuelnom stanju u proizvodnji poljoprivredno-prehrambenih proizvoda i brzini priprema za integracije u poljoprivednom sektoru Evropske unije. Pošto sve što je rađeno do sada nije donelo boljitak, već manju proizvodnju i gubitke, potrebna je nova dugoročna strategija, koju će usvojiti Parlament Srbije. To znači da Agarni budžet do 2015. godine mora da bude 10 odsto ukupnog budžeta Srbije, a uz to nadležnost u vođenju agrarne politike mora biti decentralizovana prema pokrajini i opštinama. Zemljišnu politiku, kao osnovu ukupne agrarne politike, treba postaviti na sasvim druge osnove, kao održiv sistem koji će obezbediti formiranje porodičnih komercijalnih farmi u vlasništvu, a ne u posedu poljoprivrednika. Ovo je, između ostalog, zaključeno na zajedničkoj sednici Odbora Udruženja poljoprivede, prehrambene industrije i vodoprivrede i Odbora Grupacije registrovanih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava Privredne komore Vojvodine u Novom Sadu.

Sekretar Udruženja za poljoprivredu Privredne komore Vojvodine Đorđe Bugarin je naglasio da raduje najnovija izjava premijera Srbije Mirka Cvetkovića da će izvoz i agrar biti strateški privredni oslonci Srbije. Po njegovim rečima, to je i „svetlo na kraju tunela“ da će agrar biti drugačije podržavan iz državnog budžeta. Jer, ove godine Agarni budžet iznosi samo 2,6 odsto ili tek 22 milijarde dinara. Znači da će poljoprivreda imati i podsticaje za modernizovanje proizvodnje koja će umesto gubitaka proizvođačima hrane donositi profit. Sad se priča o visokim cenama hrane, ali proizvođači od toga nemaju ništa, navodi Bugarin. Jer, zavladalo je opšte siromaštvo, pa nam rod zavisi od ćudi vremena.

Učestvujući u raspravi, samostalni savetnik u Privrednoj komori Srbije Milan Kužnik je naveo da prema najnovijim podacima agar Srbije u prošloj godini ima pad proizvodnje za tri do 3,5 odsto. Najveći pad je u stočarstvu. Jer, u 1990. godini proizvodili smo više od 600.000 tona mesa i trošili po stanovniku 65 kilograma, a lane je proizvodeno samo 450.000 tona, dok se sada po stanovniku troši skromnih 34 kilograma godišnje. On je ukazao da agrar ima stalan izvoz sirovina iz poljoprivrede. Taj izvoz lane je u zemlju doneo 2,2 milijarde dolara i suficit od 1,2 milijarde dolara. Međutim, sufiticit bi bio znatno veći kada bi se okrenuli izvozu proizvoda iz viših faza prerade. Kužnik je još ukazo da se u zemlji duvan gaji na 5.000 hektara i da donosi godišnji rod od 10.000 tona. Ukoliko bi ova izvozno orijentisana grana dobila podršku države, bez novih ulaganja, odmah bi mogla da zaposli između 5.000 i 6.000 novih radnika.

Zemljoradnik Draško Danilović ističe da više cene hrane nisu ništa dobro donele ni narodu ni proizvođačima. Po njegovim rečima, imali smo bolju organizaciju i veću proizvodnju u agraru pre četiri decenije nego danas. Sve nas vodi ka tome da ćemo od izvoznika hrane postati zavisni od uvoza. Nećemo dočekati spremni ni konkurenciju koja će nam iz EU stići 2014. godine, kada sve carine budu liberalizovane. Nama je sada potrebno niz podsticajnih mera da bismo podstakli konkurentnost prema ovima koji žure na naše tržište, rekao je Draško Danilović.(AgroServis)