Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja AP Vojvodina

 

ZDRAVSTVENIO STANJE PŠENICE I JEČMA

Vršac, 15. mart 2018.

U regionu RC Vršac usevi ozimih strnih žita se nalaze u fazi bokorenja (BBCH 24-25).

Vizuelnim pregledom useva ozimih ječmova utvrđeno je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) i pepelnice žita  (Erysiphe graminis).

Rezultati vizuelnog pregleda dati su u tabeli:

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice registrovano je prisustvo simptoma rđe (Puccinia spp.), pepelnice žita (Erysiphe graminis) i sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici).

Rezultati vizuelnog pregleda su prikazani u tabeli:

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite.

RC Vršac nastavlja sa daljim praćenjem.