Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja AP Vojvodina

 

PREGLED LUCERKE

Zrenjanin, 15. mart 2018.

Na području delovanja RC Zrenjanin, usevi lucerke se nalaze u fenofazi intenzivnog porasta (15 cm visine).

Vizuelnim pregledom useva uočeno je prisustvo imaga lucerkine bube (Phytodecta fornicata). Uočena brojnost je 4 imaga / m². Kritičan broj je 20 imaga/ m².

imago lucerkine bube

S obzirom na malu brojnost uočenih imaga i najavljeni pad temperature u narednom periodu,  insekticidni tretman se za sada ne preporučuje. Preporuka proizvođačima je da obiđu svoje parcele i prate brojnost imaga lucerkine bube.