Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja AP Vojvodina

 

KRITIČAN PERIOD U ZAŠTITI JABUKE OD PROUZROKOVAČA BOLESTI

Beograd, 16. april 2018.

Jabuke se na području Srbije nalaze u različitim fazama cvetanja. Pred nama je kritičan period u zaštiti jabuke od prouzrokovača bolesti.

U narednim danima, sa svakim padavinama, postoji visok rizik od infekcije cveta prouzrokovačem bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora).

Preporučuje se primena nekog od preparata na bazi bakar-hidroksida u nižim koncentracijama:

  • Funguran OH u koncentraciji 0,05-0,06% ili
  • Cuprablau Z ultra u koncentraciji 0,1%.

S obzirom na visok procenat dozrelosti pseudotecija (preko 70%) i mali procenat ispražnjenosti (do 7%), u narednim danima može se očekivati jak infektivni pritisak prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis). Zbog osetljive faze razvoja jabuke i najave padavina koje će dovesti do  intenzivnog oslobađanja askospora i stvaranja povoljnih uslova za ostvarenje infekcije, preporučuje se primena kombinacije preparata preventivnog i sistemičnog delovanja:

  • Delan 700 WG ili Fiesta ili Galileo (ditianon) u koncentraciji 0,07%

+

  • Pehar ili Pyrus 400 SC (pirimetanil) u koncentraciji 0,1%

Pre primene pesticida obavezno pročitati uputstvo za upotrebu i informisati se o navedenim ograničenjima za primenu preparata (uticaj na pčele u vreme cvetanja jabuke, različitoj selektivnosti preparata prema varijetetima jabuke i dr).