Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja AP Vojvodina

 

ZAŠTITA PŠENICE

Novi Sad, 18. april 2018.

Usevi pšenice se nalaze u različitim fazama vlatanja, od faze početak rasta stabljike do faze drugo kolence najmanje 2cm iznad prvog.

Puccinia spp. i E.graminis

Vizuelnim pregledima useva pšenice registrovano je prisustvo simptoma sledećih bolesti:

· Siva pegavost lista pšenice (Septoria tritici)

· Rđa pšenice (Puccinia spp.) i

· Pepelnica žita (Erysiphae graminis)

U zavisnosti od regiona, sortimenta, uzrasta pšenice, gustine useva i drugih faktora, registruju se različiti procenti zaraženih biljaka sa ova tri patogena. Na pojedinim parcelama uočeno je širenje infekcije ka gornjim listovima, a simptomi se nalaze i na listovima drugog kolenca.

Uspešna zaštita protiv bolesti pšenice podrazumeva prvenstveno čuvanje lista zastavičara, ali i dva do tri lista ispod njega kako bi se fiziološki procesi neometano odvijali.

Proizvođačima se preporučuje pregled useva pšenice na prisustvo simptoma biljnih bolesti.

Ukoliko se registruje prisustvo simptoma bolesti na 10% biljaka na listu drugog kolenca, neophodno je sprovesti hemijske mere zaštite nekim od  registrovanih fungicida.