Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja AP Vojvodina

 

ZELENA PROGNOZA ZA 20.4.2018. - O STANJU U USEVIMA KUPUSNJAČA

FAZE KUPUSA

Novi Sad, 20. april 2018.

Na području Vojvodine usevi ranih kupusnjača se nalaze u fazi od četiri do šest razvijenih listova.

KUPUSOV MOLJAC (PLUTELLA MACULIPENNIS)

 

Kupusov moljac je veoma značajna štetočina kupusnjača na našem proizvodnom području. Tokom jedne godine u našim uslovima razvija sedam do osam generacija. Štete pričinjavaju gusenice koje se hrane listovima kupusnjača, a u kasnijim fazama razvoja ubušuju se u glavicu. Pri jačem napadu dolazi do golobrsta kada ostaju samo glavni nervi na listovima kupusnjača. Vizuelnim pregledima useva kupusa registrovano je prisustvo jaja i gusenica kupusovog moljca na naličju listova. U toku je početak piljenja gusenica prve generacije kupusovog moljca.

 

PREPORUKA

Proizvođačima kupusnjača se preporučuje pregled useva na prisustvo gusenica kupusovog moljca. ukoliko se registruje njihovo prisustvo preporučuje se primena sledećeg insekticida: