Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja AP Vojvodina

 

ZELENA PROGNOZA ZA 23.4.2018. - O STANJU U ZASADIMA VINOVE LOZE

Novi Sad, 23. april 2018.

FAZE VINOVE LOZE

Na području Vojvodine, u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta, vinova loza se nalazi u fazi od tri-četiri razvijena lista do faze cvast nabubrela, cvetovi zatvoreni zajedno spojeni.

CRNA PEGAVOST VINOVE LOZE (Phomopsis viticola)

Crna pegavost vinove loze je bolest koja se redovno javlja u našim vinogorjima. Simptomi prisustva ove gljive najjasnije se uočavaju u proleće. Zaraženi lastari se po boji kore razlikuju od zdravih, oni su sivobele boje, sa velikim brojem crnih piknida-plodonosnih tela. Lastari su oštećeni u osnovi, dolazi do njihovog prstenovanja i lomljenja, cvasti i grozdovi se suše. Napadnuta loza slabije dozreva i lakše izmrzava u toku zime. U početku razvoja vinove loze i u vlažnim uslovima iz piknida cure spore koje vrše infekciju mladog zelenog tkiva.

Vizuelnim pregledima zasada vinove loze registruje se dominantno prisustvo neaktiviranih piknida, a iz kojih će u uslovima vlaženja doći do oslobađanja piknospora.

PEPELNICA VINOVE LOZE (Uncinula necator)

Pepelnica vinove loze javlja se redovno u našim vinogradarskim regijama. Napada sve zeljaste delove vinove loze, lišće, lastare, cvetove i grozdove. U uslovima povoljnim za njen razvoj može biti veoma štetno oboljenje i vodi ka smanjenju prinosa. Uslovi koji trenutno vladaju su veoma povoljni za razvoj pepelnice.

PREPORUKA

Za suzbijanje sive pegavosti i pepelnice vinove loze, preporučuje se primena kombinacije nekih od registrovanih fungicida:

Tretman izvršiti pre najavljenih padavina.