Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja AP Vojvodina

 

TRETMAN U JABUCI - ČAĐAVA KRASTAVOST JABUKE (VENTURIA INAEQUALIS)PEPELNICA JABUKE (PODOSPHAERA LEUCOTRICHA)

Zrenjanin, 25. april 2018.

Na teritoriji RC Zrenjanin, zasadi jabuke se nalaze u fazi od većina latica opada (sorta Zlatni delišes) do kraja cvetanja (sorta Ajdared): BBCH 67 – 69.

Najavljene nestabilne vremenske prilike sa padavinama mogu dovesti do stvaranja povoljnih uslova za infekciju prouzrokovačem čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), te se proizvođačima preporučuje da tretman obave preparatima:

  • Mankogal 80, Dithane M 45 (a.m. mankozeb) 2, 5 kg / ha.

Za zaštitu od prouzrokovača pepelnice (Podosphaera leucotricha) preporučuje se primena fungicida:

  • Stroby DF (a.m. krezoksim – metil) 0, 02 %.

Takođe, prilikom pregleda, na lastarima, registrovane su i kolonije lisnih vaši (Aphididae spp), pa se proizvođačima preporučuje da ukoliko registruju početak naseljavanja lisnih vaši, tretman obave registrovanim preparatima:

  • Teppeki (a.m. flonikamid) 0, 08 – 0, 14 kg / ha.