Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja AP Vojvodina

 

ZAŠTITA ŠLJIVE - PLAMENJAČA ŠLJIVE (POLYSTIGMA RUBRUM) ŠUPLJIKAVOST LISTA KOŠTIČAVOG VOĆA (CLASTEROSPORIUM CARPOPHILUM/STIGMINA CARPOPHILA/WILSONOMYCES CARPOPHILUS)ŠLJIVIN SMOTAVAC (GRAPHOLITA FUNEBRANA)

Kikinda, 25. april 2018.

Na području delovanja RC Kikinda, zasadi šljive u zavisnosti od sortimenta nalaze se u fenofazi od precvetavanja do fenofaze početak razvoja ploda (BBCH 69-72).

Padavine koje su najavljene stvoriće povoljne uslove za ostvarenje infekcije od strane prouzrokovača šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila) kao i plamenjače šljive (Polystigma rubrum).

Proizvođačima se preporučuje primena jednog od navedenih fungicida na bazi kaptana za zaštitu zasada šljive :

  • Metod 480 SC  2-3 l/ha ili
  • Merpan 50 WP 0,2 -0,3 % ili
  • Capi 0,2 -0,3 %

Na području RC Kikinda u toku je sam početak polagnja jaja šljivinog smotavca (Grapholita funebrana). S obzirom na dužinu embrionalnog razvića, početak piljenja larvi se prognozira za sedam dana.

RC Kikinda nastavlja sa praćenjem šljivinog smotavca i signaliziraće vreme za primenu insekticida.