Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja AP Vojvodina

 

ZAŠTITA JABUKE - ČAĐAVA KRASTAVOST JABUKE (VENTURIA INAEQUALIS)PEPELNICA JABUKE (PODOSPHAERA LEUCOTRICHA)JABUČNA PEPELJASTA VAŠ (DYSAPHIS PLANTAGINEA)

Subotica, 26. april 2018.

Vizuelnim pregledom zasada jabuke utvrđeno je da se biljke nalaze u fenofazama od punog cvetanja do precvetavanja (BBCH 65 - 67).

U zasadima je prisutan infektivni potencijal gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inequalis).

Takođe,  zabeleženo je i prisustvo simptoma pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha).

Preporuka:

Zaštita jabuka od prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuka zavisi od padavina. Pratiti prognozu vremena i pred najavljene padavine sprovesti tretman nekim od preventivnih preparata na bazi aktivne materije:

  • ditianon Delan 700 WG, Fiesta, Galileo  0,07%  ili
  • mankozeb Mankogal-80, Dizhane M 45, Mankosav 75 WG  0,25%

U zasadima sa osetljivim sortimentom na pepelnicu jabuke za suzbijanje čađave krastavosti i pepelnice preporučuje se primena fungicida na bazi aktivne materije:

  • tebukonazol+fluopiram Luna experience 0,075 %.

Takođe, preporučuje se i mehaničko uklanjanje belih mladara.

Neopohodno je pregledati zasade na prisustvo vaši (Aphididae). Ukoliko se registruje njihovo prisustvo preporučuje se primena preparata na bazi aktivne materije flonikamida Teppeki 0,008- 0,014 % nakon cvetanja.