Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja AP Vojvodina

 

RĐA PŠENICE

Ruma, 30. maj 2018.

Na terenu RC Ruma usevi pšenice se nalaze u fazi mlečne zrelosti (73 do 77 BBCH).

Vizuelnim pregledom useva (lokaliteti: Irig, Ruma, Voganj, Stejanovci, Dobrinci, Putinci, Donji Petrovci) na pojedinim parcelama registruje se prisustvo simptoma rđe.

Na terenu je dominantno prisustvo simptoma prouzrokovača lisne rđe (Puccinia recondita f. sp. tritici), dok se žuta lisna rđa (Puccinia striiformis f. sp. tritici ) uočava samo sporadično. Simptomi su registrovani na listu zastavičaru kao i na prvom i drugom listu ispod zastavičara.

U zavisnosti od lokaliteta, osetljivosti sortimenta i prethodno sprovedenih mera zaštite, procenat zaraženih biljaka kreće se do 50%.