Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja AP Vojvodina

 

ZAŠTITA KUKURUZA OD KUKURUZNOG PLAMENCA

Novi Sad, 30. maj 2018.

Na području Srbije usevi merkantilnog i semenskog kukuruza se nalaze u različitim fazama razvoja lista, od 7 do 9 i više razvijenih listova. Usevi kukuruza šećerca se nalaze u fazi od razvoja listova do faze pojave metlice.

Kukuruzni plamenac (Ostrinia nubilalis) je veoma značajna štetočina za naše područje i poljoprivrednu proizvodnju. Kukuruz je naš dominantan usev po površinama i  na konačnu zdravstvenu ispravnost kukuruza veliki značaj ima ova štetočina. Suzbijanjem kukuruznog plamenca onemogućava se naseljavanje patogena prouzrokovača truleži na biljkama kukuruza i umanjuje mogućnost prisustva mikotoksina u zrnu kukuruza. Suzbijanjem prve generacije, dok je još moguć ulazak u parcele sa kukuruzom, smanjuje se i potencijal štetočine za drugu generaciju.

U usevima kukuruza registruje se prisustvo jajnih legala prve generacije kukuruznog plamenca, a na pojedinim parcelama postignuti su i pragovi štetnosti.

Pragovi štetnosti za kukuruznog plamenca su:

  • Merkantilni kukuruz - 10% biljaka sa jajnim leglima
  • Semenski kukuruz i kukuruz šećerac- 5% biljaka sa jajnim leglima

Proizvođačima semenskog, merkantilnog i kukuruza šećerca preporučuje se obilazak useva i pregled na prisustvo jajnih legala. Insekticidni tretman se pozicionira po postizanju pragova štetnosti, na početku piljenja larvi, nekim od registrovanih insekticida:

  • Ampligo 150 zc (hlorantranilprol + lambda cihalotrin) 0,2 - 0,25 l/ha
  • Avaunt 15 ec (indoksakarb) 0,25 l/ha.