PRVI BROJ NOVINA „NS SEME ”

Novi Sad, 30. mart 2010.

Institut za ratarstvo i povrtarstvo iz Novog Sada izdao je prvi broj novina „NS seme ” u tiražu od 100.000 primeraka, a namenjene su za promociju ponude ove semenske kuće pred proletnju setvu i dele se kao dodatak u pojedinim listovima i samostalno.
U inpresumu lista, sa 18 kolor strana, piše da ga je pripremila redakcija od 22 saradnika i da će godišnje izlaziti četiri puta.
U izdanju, koje je kao urednik potpisao dr Janoš Berenji, dominiraju reklamni tekstovi o sortama i hibridima ove semenske kuće, što se, inače, videlo i u njihovim brojnim katalozima.
U listu ne piše ništa o poslovanju Instituta, njegovom položaju na našem tržištu, a nema ni odgovora zbog čega Upravni odbor više od godinu dana radi bez predsednika kao predstavnika države, koja je vlasnik više od 90 odsto Instituta.
Čitaocima ovaj list može da posluži kao odličan poslovni vodič, jer je objavljena kompletna promoterska mreža u Srbiji i okruženju.