ponedeljak, april 15Agro servis

REPUBLIKA SRBIJA

 

REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE

Na osnovu Programa republičkih robnih rezervi za 2022. godinu

Oglašava prikupljanje pismenih ponuda za

RAZMENU 16.468 TONA SEMENSKE PŠENICE ZA MERKANTILNU PŠENICE RODA 2022. i 2023. GODINE

Predmet oglasa: je razmena semenske pšenice za merkantilnu pšenicu roda 2022. i 2023. godine godine, pod sledećim uslovima:

Razmena će se vršiti, sa

– fizičkim licima – nosiocoma aktivnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstava

– ovlašćenim skladištarima Republičke direkcije za robne rezerve.

– zemljoradničkim zadrugama koje su registrovane u Agenciji za privredne registre sa šifrom pretežne delatnosti 0111 – gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica.

– ostalim pravnim licima koja su registrovana u Agenciji za privredne registre sa šifrom pretežne delatnosti 0111 – gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica.

Paritetni odnos kod razmene semenske za merkantilnu pšenicu roda2022. i 2023. godine je sledeći:

– 1 kg semenske pšenice za 1,8 kg merkantilne pšenice roda 2022. godine.

– 1 kg semenske pšenice za 1,8 kg merkantilne pšenice roda 2023. godine.

Razmena semenske za merkantilnu pšenicu odobravaće se fizičkim licima, zemljoradničkim zadrugama, ovlašćenim skladištarima Republičke direkcije za robne rezerve i ostalim pravnim licima koji nemaju finansijska dugovanja i nisu u sporu po bilo kom osnovu sa Republičkom direkcijom za robne rezerve.

Količina semenske pšenice koja se odobrava u razmenu:

– jednom fizičkom licu – nosiocu aktivnog poljoprivrednog gazdinstva maksimalno do 100.000 kg,

– ovlašćenom skladištaru Republičke direkcije za robne rezerve, zemljoradničkoj zadruzi i ostalim pravnim licima, maksimalno do 2.000.000 kg.

Sredstva obezbeđenja isporuke merkantilne pšenice roda 2023. godine su:

– za fizička lica – nosioci aktivnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstava mogu preuzeti do 10.000 kg semenske pšenice bez dostave sredstava obezbeđenja, a za količinu preko 10.000 kg – dostaviti dokaz o upisu hipoteke I reda u javne knjige na nepokretnoj imovini poljoprivrednog gazdinstva u korist Direkcije, u vrednosti koja je za 20% većaod vrednosti ugovora.

– za ovlašćene skladištare Republičke direkcije za robne rezerve – 3 (tri) blanko sopstvene menice.

– za zemljoradničke zadruge – dokaz o upisu hipoteke I reda u javne knjige u korist Republičke direkcije za robne rezerve na nepokretnoj imovini koja je u vlasništvu zemljoradničke zadruge, u vrednosti koja je za 20% veća od vrednosti ugovora., u visini vrednosti ugovora.

– za ostala pravna lica – dokaz o upisu hipoteke I reda u javne knjige u korist Republičke direkcije za robne rezerve na nepokretnoj imovini koja je u vlasništvu pravnog lica, u vrednosti koja je za 20% veća od vrednosti ugovora., u visini vrednosti ugovora.

Krajnji rok isporuke merkantilne pšenice roda 2023. godine je do 15.08.2023. godine.

Zahtevi se isključivo dostavljaju u pisanoj formi na priloženom obrascu, počev od 01.09.2022. godine, preporučenom poštom na adresu Republička direkcija za robne rezerve, ul. Dečanska 8a, 11000 Beograd .

Za fizička lica: obavezno uz zahtev dostaviti fotokopiju lične karte i Original izvoda iz Registra poljoprivrednih gazdinstava ne stariji od 5 dana pre dana podnošenja zahteva.

Nakon obrade primljenih zahteva za koje se utvrdi da su u skladu sa traženim uslovima, podnosioci će biti pozivani na potpisivanje ugovora.

U razmenu se nude sorte ozime semenske pšenice pšenice Instituta za ratarstvo i povrtarstvo iz Novog Sada i Instituta za kukuruz iz Zemun polja, a nalaze u doradnom centru „ Best Seed Producer“ u Srbobranu.

Direkcija zadražava pravo korekcije količine i sortimenta u podnetom zahtevu u zavisnosti od raspoloživih količina semenske pšenice.

Sve dodatne informacije možete dobiti na telefone u Beogradu: 011/3239-052, 3238-997, i u Novom Sadu 021/526-890.

 Subvencije  

—> KLIKNITE OVDE! <---

 Pregled Cena Žitarica  

—> KLIKNITE OVDE! <---


— Vaš komentar na nove cene žitarica 
  
—> KLIKNITE OVDE! <---

— Besplatni Agro Saveti 
—> KLIKNITE OVDE! <---

Ostavite odgovor