RIZICI TOVNOG GOVEDARSTVA

 

Novi Sad, 17. jul 2018.

Izvor: VIDEO K9

  • Na Poljoprivrednom fakultetu je održano savetovanje za stočare o merama za unapređenje tovnog govedarstva u Srbiji. Za ovaj vid proizvodnje i uzgoja naši stočari su veoma zainteresovani, ali im je, kako kažu, potrebno više informacija kako bi se masovnije upustili u ovaj vid proizvodnje.

Inicijativa za održavanje jednog ovakvog skupa pokrenuta je još u februaru ove godine, što su stručnjaci novosadskog Poljoprivrednog fakulteta odmah prihvatili, jer su uvereni da je tovno govedarstvo jedna od važnih razvojnih šansi iz dva razloga – pašnjaci i otvoreno tržište.

“Imamo resurse koji su, na primer 700.000 hektara pašnjaka, a sa druge strane imamo otvorena tržišta i to velika tržišta zemalja kao što su Rusija, Turska i Kina, što moramo iskoristiti, a iskoristićemo jedino ako budemo organizovani”, smatra prof. dr Snežana Trivunović sa Poljoprivrednog fakulteta.

Tovno stočarstvo u našoj zemlji je nedovoljno organizovano i u rešavanju ovog problema moraju da budu uključeni svi, kaže  dr Trivunović, od proizvođača kvalitetnih priplodnih grla, tovljača goveda, odgajivačkih organizacija i veterinarskih službi, do obrazovnih ustanova, trgovaca i samih potrošača. obrazovanje, trgovci i potrošači goveđeg mesa.

“Primera radi, ako se želi iskoristiti krave koje su manje otpornije prilagođenije na skromnije uslove, onda se može koristiti, kao majčinska rasa, neka od britanskih rasa, a sa druge strane, ako želimo iskoristiti dobar, brz porast, veliku mesnatost trupa i tako dalje, koju nude kontinentalne rase, tako da prilikom biranja kombinacija za ukrštanje dobro je koristiti rase koje su genetski udaljenije, tada je efekat ukrštanja izraženiji, tada možemo očekivati najbolje ekonomske rezultate”, naveo je dr Mirko Ivković.

Stočarima je, kako kažu, najbitnije da se dobro informišu pre nego što se i upuste u uzgoj tovnih grla.

“Došli smo da čujemo o nekoj novoj rasi, kao što je salers, koje će možda da se uvoze, koje su dobre baš za meso”, rekao je Atila Horti, uzgajivač bikova i krava iz Utrine.

Subvencijama, kako je rekao, stočari nisu nezadovoljni i u njima mogu da nađu svoju računicu, ali je, dodao je ovaj uzgajivač, potrebno još ovakvih skupova, kako bi mogli što bolje da se informišu o svim aspektima tovnog govedarstva.