ROBA ROBNIH REZERVI U JAVNIM SKLADIŠTIMA

 

Novi Sad, 4. novembar 2010.

Kompenzacioni fond Republike Srbije organizuje na Andrevlju dvodnevni seminar o perspektivi, licenciranju, razvoju i mogućoj dobiti korisnika javnih skladišta za poljoprivredne proizvode. Ovaj Fond je preuzeo obavezu od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva  i vodoprivrede da za podizanje tržišne sigurnosti, pre svega ratara, uspostavi mrežu javnih skladišta. Na samom početku ovog posla u sistem se uključilo desetak skladišta, ali još uvek postoje regioni gde nedostaje ovakva ponuda. Uslov za verifikaciju skladišta je najmanji kapacitet silosa od 1.500 tona, uspešno poslovanje firme, kao i prateća merna tehnika.

Ratari koji koriste usluge ovakvih skladišta imaju subvencije, a za uskladištenu robu mogu dobiti vrednosni dokument koji priznaju banke kao garanciju u korišćenju kredita.

Koncept javnih skladišta kao novi oblik u povećanju konkurentnosti poljoprivrednika nalazi se i u novoj Strategiji poljoprivrede Srbije, gde je predviđeno da ovaj model skladišta za svoje potrebe koriste Državne robne rezerve, koje su do sada imale  svoje „ovlašćene skladištare” sa nižim standardima od  javnih skladišta. Ugovor o saradnji, kao uvodu u novu praksu, u subotu će 6. novembra na Andrevlju potpisati Kompenzacioni fond i Direkcija za Robne rezerve Vojvodine. Sličan ugovor se očekuje i sa Državnim robnim rezervama – saznaje „AgroServis”. (AgroServis)