Robne rezerve Grada Novog Sada

 

NESTALE JUNICE I BRAŠNO

Novi Sad, 19. jun 2013.

Na listingu koji je dostupan „AgroServisu”, Gradske robne rezerve u Novom Sadu imaju više od pedeset spornih potraživanja. Na listi pored brašna, šećera, kukuruza je i živa stoka – krave, muzare i ovce. Neki korisnici su ušli i u sudske sporove, a pojedini predmeti su zastareli.

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević izjavio je nedavno da će posebna komisija uskoro krenuti u detaljnu analizu gradskih rezervi, a da on lično nije optimista, jer očekuje prevare koje su otkrivene i u Državnim robnim rezervama. On je novinarima rekao da tu postoji ceo krug potraživanja. Naime, grad očekuje da mu Imlek vrati muzare, koje je nekada preuzela ugašena Novosadska mlekara, a u isto vreme, Imlek od gradske ustanove „Radosno detinjstvo” potražuje dugovanje za isporučeno mleko.

Ceo ishod ovog slučaja, zapravo, zavisi od Imleka, koji ima evidenciju o tome kome su data mlečna grla i kakva je obaveza tih farmera prema ovoj mlekari.

U poslednjih deset godina iz Gradskih robnih rezervi nije bilo potrebe za  većim intervencijama na gradskom tržištu.