ROK ZA UPIS U VINOGRADARSKI REGISTAR DO 15. NOVEMBRA

 

Padinska Skela, 16. oktobar 2018.

Izvor: Agroklub

  • Kao i prethodnih godina i ove godine obaveza vinogradara je da se upišu u Vinogradarski registar tj. da prijave sve površine pod vinovom lozom. Na koji način to najlakše mogu učiniti, i koje su sve obaveze vinogradara po novom zakonu, objašnjava Dejan Marinković iz Savetodavno stručne službe Padinska Skela.

Nova zakonska regulativa koja se odnosi na proizvodnju grožđa vina, aktuelna je u prvim jesenjim danima. Potreba naše zemlje sa usaglašavanjem sa Evropskom unijom nametnula je i izradu određenih pravilnika baze podataka, kojom se evidentira proizvodnja grožđa i vina. Osnovni cilj upisa u Vinogradarski registar je da se tačno utvrde površine pod vinovom lozom (sa svim svojim karakteristikama i specifičnostima) i proizvodni potencijal, što predstavlja obavezu u procesu usklađivanja sa standardima EU.

"To je nastalo kao posledica jednog sveopšteg sagledavanja u vinogradrskoj proizvodnji u našoj zemlji poslednjih decenija, u kojoj je došlo do promena i u vlasničkom sektoru i u sadržaju samih vinograda u smislu uzgojnih oblika sorti. Kao posledica toga, Ministarstvo poljoprivrede uspelo je da napravi pomake izdavanjem određenih zakonskih akata. Najpre se misli o Zakonu o vinu, ali i podzakonskim aktima, među njima i izradu Vinogradarskog registra", kaže Dejan Marinković iz Savetodavno stručne službe Padinska Skela.

Rok za upis do polovine novembra

Vinogradarski registar predstavlja bazu podataka o proizvodnji grožđa na teritoriji Srbije, kako bi se stekla predstava o tipovima grožđa i kategorijama vina. Svaki proizvođač, koji ima manje od 10 ari vinograda, koji izlazi na tržište, potrebno je da prijavi Centru za vinogradarstvo i vinarstvo.

"Prijava ovogodišnje proizvodnje teče do 15. novembra i podrazumeva upis u vinogradarske registre, ukoliko niste upisani, tzv. obrazac VV1", objašnjava Marinković.

Definisane obaveze proizvođača

Pored Vinogradarskog , predmet zakonske regulative je i Vinarski registar. On još nije ustanovljen, ali su zakonske obaveze proizvođača jasne. "Svaki proizvođač vina, distributer ili uvoznik, ima zakonsku obavezu da se prijavi najpre u vinarski registar, a zatim i da svake godine popunjava odgovarjući VV2 obrazac. Što se tiče  ovogodišnje prijave proizvodnje, ona se vrši do 31. decembra, a osnovu pomenutog obrasca", kaže Dejan Marinković.

Proizvođači smatraju da će ovaj zakon dobro doći svim vinogradarima, jer će na taj način na tržištu dominirati domaća roba, a ne vina iz uvoza, koja narušavaju domaći brend i proizvodnju.