SAMI PROIZVEDITE ALKOHOL ZA DEZINFEKCIJU U DOMAĆINSTVU

 

 

 •  S obzirom na pojavu pandemije Covida-19 i nestašice alkohola na tržištu, postoji mogućnost da se alkohol proizvede u domaćinstvu iz vina i ostalih alkoholnih pića. U ovom članku saznajte kako.

  Dvostrukom destilacijom (prepekom) vina na jednostavnom bakarnom kotlu možemo dobiti jačinu destilata od >70 %vol. što je dovoljno za dezinfekciju ruku i čišćenje kućnih površina. Veća koncentracija alkohola može se postići trostrukom destilacijom ili destilacijom na složenom bakarnom uređaju s kolonom i deflegmatorom.

Alkohol samo za spoljnu upotrebu

Kada želimo da dobijemo maksimalnu alkoholnu jačinu destilata i pritom ga nećemo koristiti za piće, tada nećemo odvajati prvi tok u destilaciji. Ovakav destilat NIJE ZA PIĆE nego SAMO ZA SPOLJNUUPOTREBU, jer sadrži isparive materije (acetaldehid, etil acetat i metanol) koje u klasičnoj tehnologiji proizvodnje odvajamo kao prvi tok. Ovakav destilat nije oslobođen ostalih jedinjenja uz etanol (alkohol), to jest nije rafinisan, te će imati lagani miris na aceton, lepilo, lak za nokte…, što potiče od visoke koncentracije estera i viših alkohola u njemu, ali nije opasno za spoljnu upotrebu!

Postupak proizvodnje na jednostavnom bakrenom kotlu (alambik)

Prva destilacija (proizvodnja sirovog destilata):

 1. Napuniti kotao vinom do 70 – 80 % volumena, jer prilikom zagrevanja dolazi do penjenja. Spojiti kapu, parovodnu cev i hladnjak, da je sve dobro zaptiveno. Upaliti vatru ili gasni plamenik ispod kotla.
 2. Hladnjak napuniti hladnom vodom do vrha i takvu temperaturu vode održavati tokom celog procesa destilacije, izvlačiti gornji deo vode koji je topao i postepeno dodavati hladnu vodu. Postaviti posudu ispod otvora iz hladnjaka.
 3. Kad destilat krene iz otvora sakupljati sve dok ima alkohola u destilatu. Najbolje je meriti alkoholnu jačinu izlaznog destilata uz pomoć menzure od 100 mL i alkoholometra (rakijaša). Pravilan rad s alkoholometrom uključuje uranjanje alkoholometra u 100 mL destilata i očitavanje donjeg meniskusa na alkoholometru. Alkoholometar mora slobodno plutati u destilatu bez dodirivanja dna ili zidova menzure. Kad alkoholna jačina padne ispod 5 %vol. možemo prestati sa sakupljanjem destilata. Cilj ove prve destilacije je izvlačenje celokupne količine alkohola iz sirovine.
 4. Sakupljati ovaj sirovi destilat u posebnu posudu. Dobićemo sirovi destilat s alkoholnom jačinom od 35 – 40 %vol. Ponoviti postupak sa sledećom količinom vina.

Druga destilacija (proizvodnja alkohola visoke koncentracije)

 1. Napuniti kotao sirovim destilatom kojeg smo sakupili u prvoj destilaciji do 80 % volumena kotla. Spojiti kapu, parovodnu cev i hladnjak, da je sve dobro zaptiveno. Zapaliti vatru ili gasni plamenik ispod kotla.
 2. Hladnjak napuniti hladnom vodom do vrha i takvu temperaturu vode održavati tokom celog procesa destilacije, izvlačiti gornji deo vode koji je topao i postepeno dodavati hladnu vodu.
 3. Kad destilat krene iz otovra, sakupljati destilat dok alkoholna jačina destilata na izlazu iz hladnjaka padne na 60 do 55 %vol. (meriti alkoholnu jačinu izlaznog destilata uz pomoć menzure od 100 mL i alkoholometra). Nema odvajanja prvog toka! Odvojiti sakupljeni destilat u posebnu posudu, označiti posudu.
 4. Nakon toga sakupljamo destilat (treći tok) dok alkoholna jačina ne padne ispod 5 %vol. i taj treći tok odvajamo posebno u posudu. Ako imamo veću količinu trećeg toka možemo ga na kraju destilirati uz isti princip kao što je opisano.

Osim vina, kao sirovinu za proizvodnju alkohola možemo koristiti i staru rakiju, nekvalitetnu rakiju, rakiju koja je dobivena jednostrukom destilacijom, stare likere, pivo itd. Prilikom destilacije rakije dovoljno je napraviti samo jednu destilaciju i krenuti od opisanog postupka druge destilacije, s obzirom da sirovina već ima 40 %vol. alkohola. U drugoj destilaciji ćemo podići koncentraciju alkohola u destilatu na više od 70 %vol.

Proces proizvodnje na složenom bakrenom kotlu s kolonom i deflegmatorom

Postupak destilacije:

 1. Napuniti kotao vinom do 70 – 80 % volumena jer prilikom zagrevanja dolazi do penjenja. Upaliti vatru, gasni plamenik ili električni grejač ispod kotla.
 2. Napuniti sistem hladnom vodom – hladnjak i deflegmator napuniti hladnom vodom do vrha, održavati protok vode u deflegmatoru do 50 L/h.
 3. Ako kotao ima mogućnost podešavanja visine podova u koloni onda je potrebno podove u potpunosti zatvoriti čime omogućavamo maksimalno ključanje na podovima, to jest maksimalni refluks i koncentrisanje alkohola (proizvođač Kothe npr. ima oznaku uz ručicu –kochen).
 4. Kada destilat krene iz otvora sakupljati destilat dok alkoholna jačina destilata na otvoru iz hladnjaka padne na 80 %vol. (meriti alkoholnu jačinu izlaznog destilata uz pomoć menzure od 100 mL i alkoholometra). Odvojiti sakupljeni destilat u posebnu posudu, označiti posudu. Nema odvajanja prvog toka!
 5. Nakon toga sakupljamo destilat (treći tok) dok alkoholna jačina ne padne ispod 5 %vol. i taj treći tok odvajamo posebno u posudu. Ukoliko imamo veću količinu trećeg toka možemo ga na kraju destilirati uz isti princip kao što je opisano.

Nakon pravilno sprovedene destilacije vina na jednostavnom kotlu alkoholna jačina destilata u masi trebao bi biti >70 %vol., a kod složenog kotla >85 %vol. Ukoliko je dobivena alkoholna jačina destilata viša možemo razrediti dodatkom obične vode na 70 %vol. uz pomoć formule za razblaživanje:

V1 x C1 = V2 x C2

Gde je:

V1 – količina (u litrama) jakog destilata

C1 – alkoholna jačina destilata (vol%)

V2 – količina razblaženog destilata (u litrama)

C2 – alkoholna jačina destilata koju želimo dobiti (u našem slučaju je to 70 %vol.)

Primer:

Dobili smo 25 L destilata sa 73 %vol. i želimo ga razblažiti na 70 %vol.

25 L x 73 %vol. = V2 x 70 %vol.

V2 = 26 L gotovog destilata od 70 %vol.

To znači da u 25 L destilata moramo dodati jednu litru vode uz mešanje

Pripremljen destilat od 70 %vol. možemo puniti u male boce od 200 mL i koristiti za dezinfekciju ruku, kućnih površina i stvari (npr. spoljašnji deo mobilnog telefona).

Na bocama je potrebno navesti da nije za piće i da je za spoljašnju upotrebu! Može se navesti da nije rafinisani alkohol i da se radi o destilatu vina jakosti od 70 %vol.(Gospodarski list, dr.sc.Marin Mihaljević Žulj)