četvrtak, april 18Agro servis

Sastanak  malinara u  Arilju u  cilju  konačnog  rešenja nagomilanih  problema 

Zbog  neispunjenih  obećanja  nadležnih   ni  na kraju  ovogodišnje  sezone  maline,   Udruženje  naše  voće  Srbije  organizovalo  je  u  Arilju  sastanak  proizvođača ,  hladnjačara  i  predstavnika  institucija koje  mogu  da  daju   odgovor  na, kako  je  rečeno   u  ovom  momentu  najvažnije  pitanje: kuda  vodi  put  srpskog  malinarstva. U  bankrotstvo  sektora ,  odgovaraju ,  ili  ka konačnom  rešavanju  problema  u  ovoj  oblasti.  Očekuju  sastanak  u  Vladi  Srbije ,  odnosno  kod  premijerke ,  dok  su,  ističu,  u  Ministarstvo  poljoprivrede izgubili  potpuno  poverenje.   

agroservisplus malinari Arilje

Iako  je  Vlada  Srbije  odobrila  moratorijum  na  kredit  kako  bi  se  isplatila  malina  proizvedena  još u  2022. i  postignut  dogovor  sa  Narodnom  bankom  Srbije u 2023. ,  zatim  doneta potrebna  uredba,   ništa  nije  sprovedeno  u  delo,  priča  ogorčen  predsednik  Udruženja   Naše  voće  Srbije  Božidar  Joković.  Kaže  da  su  nastali  problemi  i u  ovogodišnjoj  sezoni.  Malina  nije  isplaćena,  lagerovana je  neadekvatno ,  nije  sva  obrana. ,, Kabinet  Vlade  republike  Srbije  i  kabinet  predsednika  republike  Srbije  su  dve  institucije  kojima  samo  verujemo. Što  se  tiče  Ministarstva  poljoprivrede  slobodno  mogu  da kažem  da  nismo ispoštovani  ni  u  jednoj  tački  dogovora,  a imali  smo  maratonske  razgovore  već  drugu  godinu  za  redom.  Došli  smo u  situaciju  da  nemamo  komunikacju  sa  Ministarstvom  poljoprivrede.  Zašto  je  to  tako postavljamo  javno  pitanje.  Zašto  smo  predstavljeni  kao  remetilački  faktor u  svemu  ovome.  Ovde  je  skup  domaćina,  proizvođača  koji  žive  od  ove  maline”,  rekao je  Joković.  On  podseća  da je  premijerka  Srbije  na sastanku  održanom  24.  maja  ove  godine  odobrila  dve  milijarde  dinara   za  sanaciju   nastalih  problema  u  malinarstvu.  Međutim,  kaže  on,  to  u  praksi  nije  realizovano . ,, Mi  smo  doneli  odluku  da  ćemo  od  sada  imati  pravnog  savetnika,  tim  advokata  koji  će  nas  savetovati u  daljem  radu da  ne  grešimo,  da  ne  budemo  stalno  neuka  stran a u svemu  tome  i  da  ne  budemo  klateralna šteta”,  kazao  je  Joković.  

Predsednik  Zadružnog  saveza  Srbije  Nikola  Mihailović   vidi  izlaz  u  nastalim  problemima u  malinarstvu  udruživanjem  poljoprivrednika.  Smatra  da  se jedino  na taj  način  može  lakše  uticati  na cenu  i  izvoz  maline , a  time  i  na izlaz iz  nastale  situacije. ,, Ako  se  samo  malo  vratimo u  nazad  kada  je  ovaj  teren  pokrivala  Ariljska  zadruga  nije  dolazilo  do  problema.  Najgore  je  to   u  Zadružnom  savezu smatraju,  i  ja   lično, postojanje  cenovnih  dispariteta.  Kada  bi  se  to samo  malo  stabilizovalo,  ne  samo u  proizvodnji  maline,  nego i  u  drugim  proizvodnajma,  onda  bi  se  bolje  funkcionisalo.  Jedne  godine,  svedoci  smo,  cena ode  u  nebesa,  kasnije  padne  skroz, teško je to izdržati”,  rekao je  Mihailović. Na sastanku  u  Arilju  je usvojena  Platforma kao  strateški  dokument  koji  će  dati  model    kako  da  se  reše  dugogodišnji    problemi  u  sekroru  malinarstva .  Upućen  je  i  zahtev  Vlladi  republike  Srbije  i  Narodnoj  banci  da  se   odobri  reprogram  sa  moratorijumom  na sve  postojeće  kredite  malih ,  srednjih  i  velikih  hladnjačara ,  izvoznika    i  malih  polljoprivrednih  gazdinstava koja su  kreditno  zadužena ,  a ne mogu  svoje  obaveze  da izmiruju. 

Gordana Rajičić Infopress