Saveti stručnjaka

 

SETVA LUCERKE ZAHTEVAN POSAO I NE TRPI GREŠKE

Novi Sad, 20. april 2018.

Zabeležio: Slaviša Dabižljević

Na red je došla i setva lucerke, pa poljoprivrednici traže savete u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo iz Novog Sada, tačnije na adresi dr Đure Karagića, koji je u ovom poslu godinama i koji je adresa od poverenja.

  • Nalazimo se u najužem optimalnom roku za setvu lucerke. Zemljište se ugrejalo na desetak stepeni celzijusa i setva lucerke je već počela. Imamo naredne dve nedelje da obavimo kvalitetno setvu lucerke, da zasnujemo pravo lucerište.

Gde ne smemo pogrešiti?

  • U dubini setve,u kvalitetu predsetvene pripreme. Dakle, kvalitet predsetvene pripreme je ono što definiše i razlikuje dobru setvu lucerke, dobro nicanje, postizanje željenog sklopa, dobar efekat primenjenih herbicida kasnije, za razliku od drugog scenarija, kada je nedovoljno dobro poravnato, nedovoljno usitnjena površina i što je najopasnije – nedovoljno sabijen setveni sloj. Dakle, posle ovakve predsetvene pripreme - zemljište poravnato i usitnjeno, moramo obavezno obaviti valjanje. Ukoliko gazdinstvo poseduje različite valjke, za preporuku je da koriste glatke valjke pre setve, a nakon obavljene setve rebraste ili kembridž valjke. Suština valjanja parcele za setvu lucerke je u određivanju dubine setve. Seme lucerke je vrlo sitno, dubina setve ne treba da pređe dva santimetra, dakle vrlo plitka setva, sejalica pod svojom težinom lako potone na  5-6 santimetara, a sa te dubine nema nicanja lucerke, odnosno, rezultat će biti – vrlo proređen usev, sa puno korova, jednostavno proizvođač neće znati šta da radi sa takvim usevom. Ako povaljamo parcelu pre setve, sejalica će postaviti seme na optimalnu dubinu, dakle 1,5-2 santimetra, imaćemo ujednačeno brzo nicanje, lucerka u ovakvim uslovima niče za pet do šest dana, tako da se rezultat jako brzo vidi.

Šta sejati?

  • Novosadske sorte lucerke, imamo ih 14 registrovanih. Najtraženije, dominatne sorte kod nas su Banat VS, ali u poslednje vreme sve više se širi i NS jelen. Za proizvođače koji, nažalost, imaju lošije tipove zemljišta, nešto težeg mehaničkog sastava, sklone prevlaživanju, ipak, je najbolja sorta NS medijana, odnosno sorta NS medija. Setvena norma je ono gde naši proizvođači relativno često greše - „deda mi je sejao 16 semena lucerke po jutru, pa ću i ja tako”. 16 kilograma semena je dovoljno za jedan hektar. Naravno, treba da se radi o kvalitetnom semenu. Novosadski institut za ratarstvo i povrtarstvo je poznat, ne samo u našoj zemlji, već u širem regionu, po visokom fizičkom kvalitetu semena. Dakle, radi se o semenu ćistoće 99,9%, klijavost preko 85 procenata, što je za lucerku izuzetno visok kvalitet. Svi mi koji se bavimo semenarstvom krmnog bilja, stvaranjem novih sorti krmnih biljaka, naravno da smo zabrinuti zbog opadajućeg trenda u stočarskoj proizvodnji. Međutim, mlađi vlasnici gazdinstava žele sertifikovano seme lucerke i to je uticalo na povećanje potražnje za našim semenom na domaćem tržištu. Naravno, naš Institut izvozi velike količine semena i u inostranstvo i tu smo napravili ozbiljne rezultate. Kada je u pitanju tržište Srbije, mlađi, obrazovani stočari žele sertifikovano seme, ne kupuju seme sa pijace, jer su se opekli nekoliko puta, jer su za svoj novac kupili seme lucerke pomešano sa semenom viline kosice i takvu grešku sebi više ne mogu da dozvole. Apelujem na sve proizvođače da seme lucerke kupuju u poljoprivrednim apotekama i tamo gde su nabavljali seme i ranije.

Setva lucerke je počela, a ako je suditi prema interesovanju poljoprivrednih proizvođača, onda će ona iz dana u dan dobijati na zamahu, jer je interesovanje veliko za setvu ove kulture.