ponedeljak, april 15Agro servis

Šećerna repa

 

KAMPANJA PRE KAMPANJE

Novi Sad, 5. septembar 2014.

Iz Kompanije „Sunoko” doo iz Novog Sada, sa potpisom direktora Ljubiše Radenkovića, organizatorima proizvodnje šećerne repe za potrebe šećerana ove kompanije stiglo je pismo kao „Obaveštenje o novonastalim okolnostima i ponudi za zaključenje Aneksa ugovora”. Pismo kao i Izjavu u prilogu prenosimo u celini:

***

„PREDMET: Obaveštenje o novonastalim okolnostima i Ponuda za zaključenje Aneksa

Poštovani,

Vi ste sa Organizatorom proizvodnje „Sunoko" d.o.o. Novi Sad zaključili Ugovor o otkupu i isporuci šećerne repe za 2014. godinu. Ovim putem Vam se obraćamo kako bismo Vam obrazložili neophodnost izmene ovog Ugovora i ponudili zaključenje Aneksa.

Naime, od dana zaključenja ugovora do danas, na tržištu prodaje šećera je došlo do naglog i neočekivanog pada cene šećera za cea 38%, što je gotovo opštepoznata činjenica. Sa druge strane, ugovori o otkupu i isporuci šećerne repe su zaključeni s obzirom na cenu šećera aktuelnu u tom trenutku. Kao uticaj napred navedenih okolnosti, došli smo u situaciju da nam je ispunjenje obaveze iz ugovora znatno otežano, te da bi takvo ispunjenje dovelo u pitanje mogućnosti obavljanja proizvodnje tokom predstojećih godina. Imajući u vidu napred navedeno, mislimo da je u interesu obe ugovorne strane da se postigne ravnoteža na način da ugovor odgovara očekivanjima i jedne i druge ugovorne strane, jer se samo na taj način može sigurno omogućiti uspešna saradnja u narednim sezonama.

U vezi sa tim, nudimo Vam Aneks radi promene cene, koja bi bila pravična s obzirom na trenutne okolnosti i koja bi omogućila saradnju i u narednom periodu. Ova cena je obrazovana u skladu sa uslovima tržišta i stoga je smatramo razumnom. U tom smislu Vam nudimo cenu od 4.100,00 RSD po toni čiste repe digestije 16% + PDV

Napominjemo da će cena za tzv. „slobodnu repu", odnosno repu koja nije ugovorena, biti znatno niža od cena za ugovorenu šećernu repu, i da smo u ovom trenutku spremni zaključiti ugovore o kupoprodaji takve repe za iznos od 3.500,00 RSD po toni čiste repe, digestije 16%+PDV. Iz ovoga proizlazi da je nova ponuđena cena za ugovorenu repu više nego razumna.

Prihvatanjem naše ponude biste omogućili- da ovu poslovnu godinu završimo sa minimalnim gubicima, a sa druge strane, imajući u vidu očekivane izvanredne prinose, verujemo da ova izmena neće ugroziti Vaše poslovanje.

Pozivamo Vas da sagledate sve napred navedeno, i u interesu obeju strana, potpišete Aneks koji Vam dostavljamo u prilogu.

Očekujemo Vaše izjašnjenje najkasnije do 01 septembra 2014.g. Ukoliko se do tada ne izjasnite, bićemo prinuđeni da razmotrimo mogućnosti raskida ugovora zbog promenjenih okolnosti u skladu sa članom 133. Zakona o obligacionim odnosima.”

IZJAVA, koju po preporuci Sunoka treba da potpiše proizvođač – organizator proizvodnje, je saglasnost na izmenu Ugovora i dogovor o dobrovoljnosti za izmenu cene iz ranije zaključenih ugovora.

Na memorandumu Sunoka date su pojedinosti iz sklopljenog ugovora sa proizvođačem – organizatorom proizvodnje, a iza toga se navodi tekst koji druga strana treba da potpiše:

„Proizvođač ovde, neopozivo, bezuslovno, bez ikakve prinude, prisile ili zablude, svojom slobodnom voljom, svestan svih pravnih posledica ove Izjave, izjavljuje da su pomenute izmene sadržane u aneksu Osnovnog ugovora izraz njegove slobodne volje i ekonomskih interesa, te da stoga prema Organizatoru proizvodnje po osnovu pomenutog Ugovora i pripadajućeg aneksa i u vezi sa njima, nema i neće imati bilo kakvih drugih potraživanja, uključujući i potraživanja naknade štete i/ili izgubljene dobiti, osim iznosa nove dogovorene cene za količinu šećerne repe koju isporuči u skladu sa Osnovnim ugovorom i pripadajućim aneksom.”

Ostavite odgovor