SETVA SUNCOKRETA ZA IZVOZ

Novi Sad, 4. maj 2010.

Kako saznaje „AgroServis” u udruženjima poljoprivrednika i poslovnih asocijacija u Vojvodini, ratari preko svojih predstavnika obavljaju ozbiljne razgovore o izvozu 70.000 tona zrna suncokreta ovogodišnjeg roda na zapadno tržište.
Cena o kojoj se razgovara kreće se od 250 do 270 evra po toni, sa utovarom u Vojvodini, u septembru i oktobru.
Na ovakav potez asocijacije su se odlučile nezadovoljne cenom i merenjem kvaliteta suncokreta prošle godine, kada su imali cenu od 150-170 evra za tonu, ali i uvećan kvalitet za 4% na osnovu koga su ratari „prerađivačima prepustili” oko 10.000 tona zrna suncokreta.
I pored najave da će pojedine uljare plaćati 300 evra za tonu suncokreta, do juče niko nije potpisao takav ugovor, niti su ponuđene garancije za otkup.
Inače, setva suncokreta u Vojvodini još uvek traje, ali će do kraja nedelje biti završena. Prema sklopljenim aranžmanima, ratari su se kod prerađivača i organizatora proizvodnje zadužili za polovinu planiranog roda, pa i ako se dogodi izvoz domaćim uljarama će ostati polovina roda, sa čime oni nisu zadovoljni.
Nikola Mihajlović, predsednik Zadružnog saveza Srbije, o ovoj poslovnoj aktivnosti proizvođača uljarica kaže:
- Ovo je dobra vest za poljoprivredu, ali je i važno da svoje ugovorene obaveze ratari ispune prema uljarama, a sa svojim viškom mogu da idu na tržište, po ceni i uslovima koje oni prihvataju. Podržavam ovakve poslovne poteze i to je šansa da se u realizaciju otkupa uključe i zadruge – kaže Mihajlović.
Ugovaranje otkupa zrna soje, čija setva, takođe, još traje, ima značajnu novinu – najveći prerađivači nude ugovore za isporuku zrna u septembru i cenu od 300 evra za tonu, uz obostrane menice za koje garantuju banke. Ratari su računali da će dobiti najmanje 320 evra za tonu, što je postignuta cena u južnoj Bačkoj, koju daju manji prerađivači i izvoznici, iako soja na berzi u Čikagu danas košta 358 USD/tona, a sačma 282 USD/tona.
Na bazi sklopljenih ugovora za soju ratari mogu dobiti odmah novac, ali za njegovo korišćenje do ugovorenog roka moraju da plaćaju kamatu banci.