Šta je pokazalo istraživanje „Gazdinstva” o promeni setvene strukture?

 

LAN I KONOPLJA PONOVO NA VOJVOĐANSKIM POLJIMA

Novi Sad, 30. septembar 2015.

U anketi koju je sproveo list „Gazdinstvo” mnogi ratari bi želeli da  umesto pšenice i kukuruza seju neku drugu biljku. Međutim, od 205 anketiranih većina njih – 120 nisu voljni da menjaju svoje planove setve. Cilj ankete je bio da se dođe do podataka o tome šta bi i zbog čega ratari želeli da promenu u svom setvenom planu?

Na spisku novih biljaka, čiju proizvodnju bi započeli,  najčešće su navedeni sirak, lan, konoplja, ali i raž. Svega desetak je navelo i voćne vrste – šipak i lešnik.

Anketare je zanimalo zbog čega te poslove nisu započeli i šta su razlozi za to?

Kao razloge za promenu vide u nestabilnim cenama, pre svega, pšenice i nedostatku novca za veća ulaganja u veliku proizvodnju. Neki su i otvoreno priznali da znaju da bez visokih prinosa ne mogu opstati, a da za to nemaju sve uslove. Kao razlog što oklevaju u promeni ističu nedovoljnu upućenost u proizvodnju lana, konoplja, sirka... A kao razlog što ne seju raž i zob, kao i tritikale, navode nedostatak semena.

O organskoj proizvodnji naši sagovornici su uglavnom rekli da nisu upoznati sa uslovima niti znaju kome bi prodali robu. Oni koji su saznali pravila organske proizvodnje hrane tvrde da je najbolje gajiti pšenicu (speltu), livade i detelinu.

Odgovarajući na pitanje – šta bi vas opredelilo da odmah promenite setveni plan, većina domaćina je odgovorilo „poznati kupac i cena ”.

Interesantni su regionalni podaci o ovoj temi: u Sremu nisu za promenu setve, dok u Mačvi jesu. U Šumadiji je više onih koji bi da menjaju strukturu, ali misle da treba još sačekati. Najkonkretniji su bili proizvođači u Bačkoj, gde su rekli da nije daleko kada će lan i konoplja ponovo donositi „dobre pare” u kuću.

„Gazdinstvo” je ovu anketu sprovelo u okviru traganja za tržišnom sigurnošću poljoprivrednika, o čemu će biti organizovano i savetovanje.