STAR PROJEKTI ZA NAUČNE KUĆE

STAR PROJEKTI ZA NAUČNE KUĆE
Sremski Karlovci, 20. oktobar 2010.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede dr Saša Dragin danas je u Sektoru za ruralni razvoj u Sremskim Karlovcima potpisao ugovore sa predstavnicima fakulteta i naučno -istraživačkih organizacija u okviru STAR projekta (Projekat reforme poljoprivrede u Srbiji), za koje su korisnici dobili 2.100.000 evra bespovratnih sredstava.
Ukupno su prihvaćena 24 projekta, od toga iz oblasti ratarstva i povrtarstva šest, za koje je odvojeno 424.000 evra, iz voćarstva i vinogradarstva pet, za koje će autori uložiti 450.000 evra, iz stočarstva će se realizovati pet projekata vrednih 416.000 evra. Iz oblasti zaštite bilja za četiri projekta biće utrošeno 265.000 evra, a za četiri projekta u ruralnom razvoju 544.000 evra.
Komitet koji je odlučio o dodeli sredstava imao je uvid u pedeset prispelih projekata, koji su rađeni po posebnoj metodologiji i zahtevima uobičajenim u Evropskoj uniji, a od njih se očekuje da doprinesu stvaranju veće konkurentnosti naših proizvođača u izlasku na tržište..
Iz oblasti ratarstva i povrtarstva sredstva su dobili: Institut za krmno bilje iz Kruševca, za temu „Unapređenje proizvodnje mleka i mesa kroz efikasnije iskorišćavanje i bolju izbalanisranost hranljivh materija u ishrani životinja i krmnih biljaka”, rukovodilac projekta je dr Dragi Lazarević (130.000 €); PDS Institut ˝Tamiš˝ iz Pančeva za teme „Istraživanje pogodnosti konzervacijskih sistema obrade za naše agroekološke uslove”, dipl. inž. Nikola Škrbić (35.000 €) i „Zasnivanje demo-polja kao podsticaj razvoju organske proizvodnje”, Vladan Ugrenović (28.000 €); Institut za povrtarstvo d.o.o iz Smederevske Palanke za temu „Proizvodnja organski sertifikovanog semena povrća uz mogućnosti korišćenja mera integralne zaštite useva u povrtarskoj praksi”, dr Nenad Pavlović (130.000 €); Poljoprivredni fakultet BGD - institut za ratarstvo iz Beograda za temu „Unapređenje organske ratarske proizvodnje u brdsko-planinskim regionima Srbije”, prof.dr Snežana Oljača (55.000 €) i Poljoprivredni fakultet NS - Departman za ratarstvo i povrtarstvo + IFCVNS iz Novog Sada za temu „Racionalna upotreba mineralnih đubriva i sredstava za zaštitu, te optimalna agrotehnika ratarskog bilja”, prof.dr Branko Marinković (46.400 €).
U sektoru voćarstva i vinogradarstva sredstva su dobili: Institut za voćarstvo iz Čačka, za temu „Utvrđivanje sadržaja bioaktivnih komponenti maline i drugog jagodastog voća proizvedenog u Republici Srbiji u cilju definisanja posebnosti kvaliteta za zaštitu geografskog porekla”, rukovodilac projekta dr Nemanja Miletić (120.000 €); Institut za ratarstvo i povrtarstvo iz Novog Sada za temu „Monitoring, korišćenje i očuvanje zemljišta pod vinogradima”, Jovica Vasin (90.000 €); Poljoprivredni fakultet NS -Departman za voćarstvo, vinogradarstvo, hortikulturu i pejzažnu arhitekturu iz Novog Sada za temu „Gajenje drena- šansa razvoja ruralnih područja i organske proizvodnje voća u Srbiji”, mr Sandra Bijelić (50.000 €); PD „Centar za vinogradarstvo i vinarstvo“ iz Niša za temu „Određivanje tehnološke i fenolne zrelosti grožđa za izradu preporučene liste sorti i klonova vinove loze”, Miloš Ristić (120.000 €) i Poljoprivredni fakultet BGD -ODPF Radmilovac iz Beograda za temu „Transfer praktičnog i primenljivog znanja u cilju unapređenja održive poljoprivredne proizvodnje”, dipl.inž. Saša Avramović (70.000 €).
Iz oblasti stočarstva: Poljoprivredni fakultet BGD - Institut za stočarstvo iz Beograda za temu „Primena molekularno genetskih metoda u cilju utvrđivanja genetske varijabilnosti unutar i između ugroženih rasa svinja- mangulica i moravka”, rukovodilac projekta prof.dr Milica Petrović (74.000 €); Institut za stočarstvo iz Beograda za teme „Ishrana i reprodukcija kao faktori unapređenja proizvodnje mleka i mesa u govedarstvu”, dr Željko Novaković (50.000 €) i „Ekonomična i ekološki prihvatljiva ishrana stoke”, dr Miloš Lukić (100.000 €); Poljoprivredni fakultet NS -Departman za stočarstvo iz Novog Sada sa temom „Unapređenje ekonomske efikasnosti u proizvodnji svinja primenom odgajivačkog programa s posebnim akcentom na individualni sektor”, prof.dr Miloš Beuković (120.000 €) i Naučni institut za veterinarstvo iz Novog Sada sa temom „Unapređenje reproduktivnih i proizvodnih performansi visokomlečnih krava-primena EIA progesteronskog testa i ultrazvučne sonografije u kontroli plodnosti krava”, dr Milovan Jovičin (72.600 €).
Iz oblasti zaštite bilja: Institut za proučavanje lekovitog bilja „Dr Josif Pančić“ iz Beograda sa temom „Mogućnosti integralne proizvodnje LAB na području P. P. „Stara Planina“ i drugih ruralnih, brdsko-planinskih biozona Srbije u cilju diverzifikacije proizvodnje na seoskom gazdinstvu”, rukovodilac projekta dr Miroslav Kostić (150.000 €); Agronomski fakultet iz Čačka sa temom „Ispitivanje ekstrakata domaćih biljaka (Morus alba, Halascya sendtneri, Daucus carota ssp. carota ) kao potencijalnih bioinsekticida”, dr Snežana Tanasković (48.000 €); Institut za zaštitu bilja životnu sredinu iz Beograda sa temom „Zlatasto žutilo vinove loze- epidemiologija, distribucija i program mera zaštite”, dr Milana Mitrović (55.000 €) i Institut za pesticide i zaštitu životne sredine iz Beograda za temu „Uvođenje bioracionalnih mera zaštite šampinjona od bolesti u gajilištima u Srbiji”, dr Ivana Potočnik (12.000 €).
Za ruralni razvoj podršku su dobili: Fakultet tehničkih nauka iz Novog Sada za temu „Razvoj GIS sistema za podršku ruralnom razvoju”, rukovodilac projekta dr Filip Kulić (150.000 €); Institut za primenu nauke u poljoprivredi iz Beograda za temu „Održivo upravljanje poljoprivrednim gazdinstvom”, mr Nataša Tolimir (148.000 €); Centar za poljoprivredna i tehnološka istraživanja d.o.o iz Zaječara za temu „Mapiranje terena obradivih površina na području Zaječarskog okruga”, dr Saša Stanković (150.000 €) i Institut za ekonomiku poljoprivrede iz Beograda za temu „Strateški razvojni prioriteti lokalnih seoskih zajednica u funkciji održive poljoprivrede i ruralnog razvoja”, prof.dr Drago Cvijanović (96.000 €). (AgroServis)