nedelja, april 14Agro servis

Oznaka: govedarstvo staje proizvodnja mleka

Govedarstvo – gde je naša kravica – USLOVI U STAJAMA BITNI ZA  MAKSIMALNU PROIZVODNJU MLEKA TOKOM CELE GODINE

Govedarstvo – gde je naša kravica – USLOVI U STAJAMA BITNI ZA  MAKSIMALNU PROIZVODNJU MLEKA TOKOM CELE GODINE

Drugi pišu
U uslovima globalnog zagrevanja nameće se kao neophodno da se o mikroklimatskim uslovima u stajama za muzne krave povede računa, posebno kada se grade novi objekti a i kada se vrše adaptacije postojećih. Staje koje se danas grade su pre svega visoke i provetrene gde bočni zidovi ne postoje ili su visoki samo do grebena životinja. Štale su visine preko 4 metra, a u najvišoj tački (slemenu) krova i preko 8 metara. Otvoreni deo može biti zaštićen vetrozaštitnim mrežama, (višeslojni savremeni materijali sa sitnim perforacijama), preko kojih se postavlja cerada. Ako zidova nema oni se u zimskim uslovima mogu improvizovati naslaganim balama slame, (koja je inače veoma dobar izolator), dok se prirodna svetlost obezbeđuje postavljanjem prozora ispod ivice krova. Najeftinije je postaviti ...