nedelja, april 14Agro servis

Oznaka: proizvodnja mleka rizici

Govedarstvo – gde je naša kravica – MOGUĆI RIZICI U PROIZVODNJI MLEKA

Govedarstvo – gde je naša kravica – MOGUĆI RIZICI U PROIZVODNJI MLEKA

Drugi pišu
Izvori rizika na govedarskoj farmi su mnogobrojni, posebno na proizvodnom i tehničkom nivou i od načina upravljanja rizicima često zavisi i uspeh proizvodnje. Izbor rase i vrsta proizvodnje Samim izborom rase i proizvodnom orijentacijom farme – meso ili/i mleko usmerili smo farmu na jedan određen vid rizika. Organizacija farme, način držanja stoke, način i struktura korišćenja oranica za proizvodnju vlastite stočne hrane novi su izvor rizika. Kod držanja stoke, kao živog materijala takođe postoje rizici zdravlja, reprodukcije i prirasta koji nas mogu udaljiti od povoljnog stepena iskorištenja proizvodnog potencijala rase. Slično je i u proizvodnji stočne hrane. Loše vremenske prilike, neodgovarajuća priprema setve i nega krmnih kultura, kao i...