nedelja, april 14Agro servis

Oznaka: SANU Ministarstvo za brigu o selu

Govedarstvo – gde je naša kravica – SANU I MINISTARSTVO ZA BRIGU O SELU UDRUŽENI U BORBI ZA SRPSKO STOČARSTVO!

Govedarstvo – gde je naša kravica – SANU I MINISTARSTVO ZA BRIGU O SELU UDRUŽENI U BORBI ZA SRPSKO STOČARSTVO!

Drugi pišu
Skup na temu ,,Uloga i značaj stočarstva u razvoju agrara, očuvanju sela i obezbeđenju stanovništva hranivima animalnog porekla”, održan je početkom juna meseca u svečanoj sali SANU, a razmatrani su aktuelni problemi stočarske proizvodnje i plasmana kao i mogući načini njihovog prevazilaženja. Predsednik SANU, akademik Zoran Knežević, naglasio je da ovaj skup predstavlja samo jednu od mnogobrojnih aktivnosti koje sprovode Akademijski odbor za selo, na čijem čelu je akademik Dragan Škorić i Ministarstvo za brigu o selu. Predsednik SANU, akademik Zoran Knežević, govorio je o ulozi i učešču Akademije u rešavanju problema agrara, kao i o načinu na koji Akademija i izvršni ograni vlasti treba kolaborativno da deluju. ,,Mogu da kažem, što se Akademije tiče, da je ona zapravo već evo u ovi...