nedelja, april 14Agro servis

Oznaka: sirak

SIRAK TOLERANTAN PREMA SUŠI

SIRAK TOLERANTAN PREMA SUŠI

Saveti stručnjaka
Novi Sad, 17. mart 2014.. dr Janoš Berenji, dr Vladimir Sikora, Institut za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad Po vegetativnim delovima, stablu i listovima sirak za zrno podseća na kukuruz. Najveća razlika je u tome što je sirak manje robustan i niži od kukuruza. Za razliku od kukuruza, sirak razvija samo metlicu, koja se nalazi na vrhu stable Temperatura Sirak je termofilna bilјka poreklom iz Afrike. Pojava sporog početnog rasta i razvoja sirka za zrno, koja traje oko mesec dana posle setve, objašnjava se time što je temperatura u tom periodu godine redovno ispod optimuma za sirak. Zbog toga tehnologija proizvodnje ima za cilј da se u početnom delu vegetacije sirku za zrno obezbede što bolјi uslovi za rast i razviće. Voda - Za razliku od temperature, kada je reč o zahtev...