nedelja, april 14Agro servis

Oznaka: veterina rezistencija na antibiotike

Govedarstvo – gde je naša kravica – DA LI ĆE SE UPOTREBA ANTIBIOTIKA U VETERINI DO 2030. SMANJITI 50 ODSTO

Govedarstvo – gde je naša kravica – DA LI ĆE SE UPOTREBA ANTIBIOTIKA U VETERINI DO 2030. SMANJITI 50 ODSTO

Saveti stručnjaka
Izveštaj SZO iz marta 2023. godine, ukazuju na činjenicu da je u 2019. godini 1,27 miliona smrtnih slučajeva godišnje bilo direktno izazvano rezistencijom bakterija na antibiotike, dok je blizu pet miliona smrtnih slučajeva povezano sa ovom globalnom pretnjom javnom zdravlju. Slična situacija je i u našem regionu! Branislav Gulan Podizanje svesti o racionalnoj upotrebi antibiotika u humanoj i veterinarskoj medicini predstavlja jedan od najboljih načina borbe protiv antimikrobne rezistencije. Usled neracionalne upotrebe antibiotika, Republika Srbija se ubraja u zemlje sa visokom stopom rezistencije kako u humanoj, tako i u veterinarskoj medicini. Nacionalna referentna laboratorija za veterinarsku medicinu odgovorna je za sprovođenje monitoringa bakterijske rezistencije. Dobijeni r...