Trošenje Agrarnog budžeta

 

ODGAJIVAČI TOVNIH RASA PREDLAŽU NOVE MERE PODSTICAJA

Novi Sad, 20. decembar 2018.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je otvorilo novi put za razvoj govedarstva i to za dugoročni period. To su prepoznali mnogi odgajivači i to pokazuju nizom novih inicijativa i predloga za poboljšanje stanja, ali pre svega – ulaganjem u nabavku kvalitetnih grla.

Ministarstvo poljoprivrede sada je u poslu raspodele Agrarnog budžeta i očekuje se da će takozvana krovna uredba biti doneta do 1. februara 2019. godine, a ne u aprilu kao što se događalo.

Stočari okupljeni u Udruženje „Agroprofit” su 12. decembra 2018. pripremili predloge i dopune, koje objavljujemo u celini.

„Podržavamo Ministarstvo poljoprivrede u nastojanju da održi stalnost mera u stočarstvu čime one postaju predvidljive i time imaju značajnu ulogu u planiranju ulaganja. Reč je o podsticajima za tovna kvalitetna grla, ali i reproduktivne krave, kao i tov junadi. Izuzetnom merom smatramo dodelu bespovratnih sredstava za nabavku priplodnih grla.

Nakon usvajanja Budžeta za 2019. otvorena je mogućnost za sve interne raspodele prema odgovarajućem zakonu i predlažemo sledeće:

  • da se učešće za kupovinu kvalitetnih priplodnih grla – junica i bikova u idućoj godini finansira po prioritetu i da prednost imaju tovne rase;
  • da se kupovina priplodnih kvalitetnih grla tovnih rasa iz inostranstva finansira u iznosu od 60 odsto, najviše do 4.000.000 miliona dinara po gazdinstvu;
  • da se kupovina priplodnih kvalitetnih grla tovnih rasa kupljenih u Srbiji finansira sa 40 odsto, a najviše do 3.000.000 po gazdinstvu;
  • da se hitno zabrani klanje teladi tovnih rasa i simentalaca. Imamo svega oko 300.000 telenja svih rasa, što limitira obim tova;
  • da se podsticaji za „krava sa teletom”, odnosno krave za proizvodnju teladi povećaju sa 10.000 dinara na 20.000 dinara. U 2018. isplaćeno je na osnovu 4.320 zahteva oko 150.000.000 dinara ili za 15.000 grla. Prema nepotpunoj evidenciji, računa se da broj krava ove kategorije ne prelazi 50.000 komada;
  • da se iznos za krave dojilje poveća sa 20.000 na 25.000 dinara po grlu;
  • da se iznos za kvalitetna priplodna grla sa 25.000 poveća na 30.000 dinara (ima svega 910 grla);
  • da premija za tovnu junad ostane 10.000 dinara i da se zahtev za isplatu može podneti najviše dva puta u toku kalendarske godine;
  • da se uvedu i podsticaji za uzgoj tovnih rasa junica i simentalske rase, predlažemo da se za to odvoji iznos od 10.000 dinara;
  • da se planiraju podsticaji za korišćenje transfera embriona za 500 jedinica i prema programu udruženja izvrši raspodela po regionu.

Ovim merama ponovljenim u naredne tri godine broj tovnih krava u rasi bi uvećali na 2.000 grla, a zadržali bi krave koje daju telad na oko 60.000 grla. Najvažnije je da se zabrani klanje ženske teladi tovnih rasa i simentalske rase. Taj rok može biti 1. februar 2019. godine.

Broj plotkinja u gazdinstvima se smanjio i statistički podatak da ukupno imamo 436.000 grla u praksi nije potvrđen, jer su veterinarske službe evidentirale svega 294.000 telenja svih rasa.

Povećanje iznosa za tov junadi nije podsticaj za povćanje obima tova, nego najčešće je to razlog za umanjenje otkupne cene junadi i opredeljenje na uvoz teladi. Aranžmani za izvoz junetine su finansijski povoljni za klaničare i nema razloga da na ovaj način u njima učestvuje država, a klaničari su i najveći odgajivači junadi – ukupno više od 10.000 grla.