nedelja, jul 14Agro servis

U BUJANOVCU I PREŠEVU POVEĆAVAJU BROJ KRAVA MUZARA

Verovali ili ne: Veterinarska stanica u Bujanovcu, tamošnje udruženje stočara “Kravica”, uspeli su da u krizno vreme, kada je hrana bila skupa a mleko surovo jeftino, da spasu uz požrtvovanje gazdinstava, propadanje mlečnog stada.

Ovo je ostao redak slučaj u Srbiji a ima i svoj još lepši nastavak. Proizvođači mleka u ovom kraju odlučili su da kupe 130 steonih junica, simantalske rase i da uvećaju proizvodnju mleka.

Prve junice od dvadesetak domaćina biće iz Nemačke isporučene do kraja ove nedelje.

O kakvim dobrim domaćinima je reč, pokazala je i nedavna izložba goveda održana u selu Levosoj, koju su ugledni stručnjaci ocenili kao veoma uspešnu. Bilo je izloženo 81 grlo, a četiri domaćina su dobili priznanje “Šampionski pehar” i tri “Zlatna zvona”.

Okupljeni stočari i stručnjaci, razgovarali su spontano o svom položaju i govedarstvu u celini.

Direktor Veterinarske stanice Bujanovac, dr vet.med. Miodrag Milković, za Agroservis je rekao:

– Zadovoljni smo što je država prepoznala stočare na području sa otežanim uslovima rada i odredila veće podsticaje po litri mleka za proizvođače, što je novi stimulans za opstanak ove grane.

dr vet.med. Miodrag Milković

Proizvođači mleka i tovljači goveda simentalske rase na području opština Bujanovac i Preševo imaju stabilnu ili uvećanu proizvodnju u veoma otežanim uslovima nastalim zbog oscilacija cene troškova i prodajnih cena. Uspeli su da krajnjim naporom održe brojnost stoke i povećaju mlečnost.

Danas imaju oko 4.800 krava muzara i mlečnost po kravi veću od 5.000 litara, što je više od republičkog proseka. Veterinarska stanica Bujanovac uspela je i u vremenu kada stočari nisu dobijali redovno premije za mleko i kvalitetna grla da posluje i da lečenjem i preventivom zaštiti goveda.

Ovde stočari nemaju uslove za veliku ratarsku proizvodnju i mnoga hraniva kupuju i zbog toga je za njih važno da ostvareno pravo na podsticaje bude isplaćeno što pre – istakao je Milković.

Slobodni smo i odgovorni da u sagledavanje cele situacije u stočarstvu našeg regiona Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u trenutku donošenja rebalansa i novog budžeta za poljoprivredu predložimo neka rešenja i damo sugestije.

Očekujemo da sva davanja u poljoprivredi, kao i do sada ostanu transparentna, dugoročna, predvidljiva i da se isplaćuju na vreme i da isplata ne preskače rokove setve i vreme nabavke hrane.

Važno je da se iz ovogodišnjeg rebalansa prvo uvede, a potom i isplati premija za simentalske junice i junice tovnih rasa koje ostaju kod farmera uz uslov da se ne mogu otuđiti tri godine od dana upisa u registar, a da ta premija iznosi 120.000 dinara, s tim da se ove godine isplati 60.000, a do 1. marta 2025. godine preostali iznos i da ista premija bude uvedena i za narednu godinu. Na ovaj način bi povećali broj muzara i tovnih rasa.

Sugerišemo da Ministarstvo poljoprivrede ima stalni javni poziv za nabavku kvalitetnih priplodnih grla (junica i bikova) za simentalska goveda i tovne rase jer je proces kupovine dug i prilično komplikovan.

Stočarima su potrebni novi vidovi povezivanja, pa predlažemo da se poslovno organizovanim proizvođačima uz zadruge, akcionarska društva ili zanatske radnje omogući dobijanje bespovratnih sredstava za izgradnju doradnih kapaciteta, opremanjem i registrovanjem objekata što će poslužiti za afirmaciju i potrošnju domaćih proizvoda i „prodaju sa kućnog praga“.

Pokazalo se da je korišćenje pašnjaka najekonomičnija mera i zato je neophodno da se pašnjaci koriste za stočarstvo i zaštite sistemski. Za farmere najviše odgovara model Evropske unije koji sprečava preoravanje i donosi finansiranje za održavanje pašnjaka.

Kada sačinimo regionalni program uz pomoć udruženja, stručnih institucija i uz državne podsticaje, za razvoj govedarstva putem ispaše i sistema krava-tele i to regionalno, pokazaćemo punu rentabilnost korišćenja ovog zemljišta.

Zbog podizanja kompetentnosti i stručnosti državne administracije u sektoru stočarstva, što se često pokazalo potrebnim, očekujemo da se bez odugovlačenja osnuje Uprava za stočarstvo pri Ministarstvu poljoprivrede, kao i da Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede pokrene inicijativu za sektorsko uključivanje gazdinstava u privredni sistem Srbije upisom poljoprivrednika u Privrednu komoru Srbije. Nije realno, niti efikasno da resorno ministarstvo jedino vodi brigu o tržištu i cenama. Gotovo i da ne pamtimo kada su u Privrednoj komori za isti sto seli prerađivači mleka, stočari, klaničari i trgovci- smatraju farmeri. 

Potrebno je da se u novoj Strategiji poljoprivrede predvide dugoročne mere za svaki sektor proizvodnje da bi gazdinstva mogla da uoče predvidljivost i sigurnost za svoj rad u poljoprivredi.

Zapaženo je da se po ugledu na agrarni razvoj zemlje sačini program za ostanak mladih na selu, razvije komercijalna proizvodnja u poljoprivredi koja sada ima male mogućnosti, za uklapanje u tržišne tokove i povezivanje sa industrijskom preradom. 

Udruženje stočara simentalske rase „Kravica“ u Bujanovcu podržava povećanu brigu za poljoprivredu, veća državna ulaganja i izdvajanja za regione koji imaju otežano privređivanje i razvoj.  

Dozvoli obaveštenja o novim vestima! Da Ne hvala