UNIJE POLJOPRIVREDNIKA NAJAVILE „SELJAČKU BUNU”

Bogatić, 31. januar 2011.

Nakon preključerašnjih zborova poljoprivrednika, održani u Mačvi, Sremu i Pocerini, danas su iz Bogatića Ministarstvu poljoprivrede upućeni zahtevi za donošenje interventnih mera u agraru, a koje su potpisali rukovodioci unija poljoprivrednika iz Sremske Mitrovice, Bogatića, Šapca i Platičeva. Od Vlade se zahteva, kako navode, da posle malog agrarnog budžeta sagleda situaciju u ovoj grani i da odmah organizuje interventni otkup stoke za Državne robne rezerve, kao i da obezbedi razmenu stoke za kukuruz. Među zahtevima je i subvencionisanje goriva za poljoprivredu u neograničenim količinama i uspostavljanje pariteta cena repromaterijala naspram roba, jer je cena mineralnog đubriva duplirana. Među neodložnim poslovima države unije su navele i formiranje Razvojne banke Srbije, jer sada nemaju pristup Fondu za razvoj, kao i pronalaženje modela za njihovo uključivanje u rad Privredne komore Srbije, koju smatraju uspešnim zastupnikom velikih firmi.

Potpisnici zahteva se protive rekonstrukciji Vlade i ukidanju Ministarstva poljoprivrede ili njegovo vezivanje za sektor ekonomije, već smatraju da je ovo Ministarstvo značajno i da ministar na njegovom čelu treba da bude i potpredsednik Vlade.

Od ministra Dragina, kao „vojnika poljoprivrednika”, očekuju da za 48 sati organizuje sastanak sa Ministarstvom za trgovinu i Direkcijom robnih rezervi, kao i drugim predstavnicima vlasti, da bi rešili istaknute zahteve.

U poruci Vladi se tvrdi da je za agrar „odvojila mrvice”, da para ima „za kupovinu žirafa i pevačice”, a nema za seljake. Oni ocenjuju da je neprihvatljivo da „Srbijagas”, kao veliki gubitaš, državnim novcem otkupi „Agroživ” iz Pančeva, umesto da se ova klanica da na korišćenje kooperantima. Poljoprivrednici nisu zadovoljni odnosom javnih medijskih servisa prema njima, kao i dnevnom štampom, što smatraju bojkotom njihovih inicijativa.

Nezadovoljni poljoprivrednici tvrde da su složni, da znaju šta hoće i da su u mnogo težem položaju nego 2007. godine kada su organizovali velike proteste. Poručuju, „ako se ne ispune njihovi zahtevi organizovat će obiman štrajk”, koji će nositi ime „seljačka buna”.  Oni su podsetili vlast da su za nju glasali, ali ne „za njen lagodan život, a njihovo ugroženo pravo na život”.

Ova grupa poljoprivrednika nedavno je želela da o ovim problemima upozna predsednika države Borisa Tadića, ali su stigli samo do generalnog sekretara predsednika.(AgroServis)