USLUŽNI TOV SVINJA

 

Ruma, 17. mart 2011.

 

Industrija mesa „Mesoprodukt” iz Rume i posle 30 dana od objavljene ponude za davanje u tov 10.000 komada prasadi nije započela realizaciju ovog posla, jer u Ministarstvu poljoprivrede još nije doneta uredba za ovaj vid kreditnih podsticaja.

„Mesoprodukt” za svakog tovljenika vraćenog klanici uz neophodnu hranu odgajivaču plaća 1.500 dinara i prihvata rizik za bolesti i uginuća.

Procredit banka je zajedno sa klanicom sačinila model realizacije ovog tova, za koji se već prijavilo više od 100 farmera sa željom da preuzmu oko 60.000 tovljenika, što u ovom trenutku klanica nije u mogućnosti da realizuje.

 

                                                                                                                                      (AgroServis)