UZ MAKSIMALNE AGROTEHNIČKE MERE I NAVODNJAVANJE OVAKO VISOKE TEMPERATURE POGODUJU POVRTARIMA

 

Novi Sad, 07.07.2021.

U poslednjih par dana zabeležene su prave tropske temperature, a i za narednu sedmicu očekuje se izrazito toplo i suvo vreme. U najavi su dnevne temperature koje će u najtoplijem delu dana dostizati i 40°C.

Kako će se ove vremenske (ne)prilike odraziti na povrtarsku proizvodnju, pitali smo prof. dr Žarka Ilina sa Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu.

Povrtarska proizvodnja upravo zahteva ovako visoke temperature, sa sumama radijacije trenutno je preko 900 vati po m2. Većina povrtarskih vrsta zahteva obilno navodnjavanje, tehnički minimum vlažnosti zemljišta za većinu povrtarskih vrsta je 70 posto od poljskog vodnog kapaciteta, a za papriku, paradajz, krastavce, dinje, lubenice čak 80 posto od poljskog vodnog kapaciteta, što znači da profesionalni proizvođači, kolege agronomi na terenu moraju da obezbede, pogotovo pred večernjim i noćnim časovima, zalivne norme na nivou od minimum 20, pa čak do 40 mm, zavisno od biljne vrste, razvijenog korenovog sistema, tipa zemljišta i razvijenosti nadzemnog vegetativnog dela, kako bi imali željene efekte u širokoj proizvodnoj praksi, odnosno kako ne bi došlo do opadanja, pre svega, kvaliteta, a zatim i prinosa proizvedenih povrtarskih vrsta. Osim dovoljnih količina vode, za profesionalne proizvođače  jako je važno, ko to može, kroz sisteme kap po kap ili druge tehnike navodnjavanja da obezbedi što kvalitetniju prihranu, ako je to moguće u nekih pet obroka, jer prihrana, pre svega azotom, zatim kalijumom i kalcijumom, direktno utiče na smanjenje potrošnje vode, utiče na vodni režim svake pojedinačne biljke, a posebno zatim utiče na kvalitet gotovog proizvoda.  Sledeće šta profesionalni proizvođači moraju da vode računa, kad god je to moguće da obilaze svoje parcele i da vode računa o redovnoj zaštiti, jer trenutno je veliki problem prisustvo lisnih vaši, moljca, tripsa, kako bi na vreme intervenisali u zaštiti od prouzrokovača, pre svega štetnih insekata. Ovako toplo vreme je pogodno, jer nema prouzrokovača bolesti, što znači da ćemo imati ekstra kvalitetno povrće. Još je poželjo da budu što veće razlike između dnevnih i noćnih temperatura , poželjno je da noćne temperature budu značajno ispod 20°C, čak je poželjno da budu ispod 18°C, a onda je nebitno koliko su visoke srednje dnevne ili maksimalne dnevne, zato što u noćnim časovima u procesu fotosinteze  neće biti potrošnje akumulirane i stvorene rezervne hranljive materije, što znači da u ovakvim uslovima povišenih temperatura možemo ostvariti visok vrhunski kvalitet. Naravno, to je samo moguće uz pravilno, kvalitetno, pravovremeno  navodnjavanje sa racionalnim zalivnim normama.

Koliko je bitno senčenje u ovakvim uslovima?

To je jako  važna mera, pogotovo u proizvodnji u zaštićenom prostoru, plastenicima tunelskog tipa, već od kraja prve dekade maja meseca, pa sve do druge polovine septembra je neophodno senčenje, kad god je to moguće uraditi. Kvalitetnom prihranom u pet obroka, u toku vegetacije, pravilnom ishranom azotom da se formira što veća lisna masa, da pokrije plodove kako ne bi došlo do ožegotina i gde god je moguće postaviti mreže za senčenje, ali ne više od 30 posto. Znači,  ako je sada suma radijacije negde na nivou od 900 vati po m2, bar za 30 odsto da smanjimo direktno sumu radijacije značajno će smanjiti procenat ožegotina ispod 5 posto.

Koliko je bitan kvalitet vode prilikom navodnjavanja?

Uzalud navodnjavanje ako nije kvalitetna voda i ako nije adekvatan izvor vode. Kvalitet vode zavisi od sadržaja bikarbonatnog jona koji mora biti manji od 0,5 mg po litri vode, da bi mogli izbalansirati potrebnu količinu hraniva, a da usled navodnjavanja ne bi došlo do zaslanjivanja i zabarivanja zemljišta. Dakle, prvo nam je važno izvor vode, nebitno da li je to bunar, bolji načini su vodotokovi sa primarnom, sekundarnom i tercijalnom mrežom u kojoj je voda već približne temperature  onoj koja se nalazi na parceli, a zatim postoje različite tehnike navodnjavanja – kap po kap, mikrorasprskivačima, veštačkom kišom. Jako je važno dodati racionalnu količinu vode, jer je voda izuzetno skupa, sistemi za navodnjavanje takođe. Bitan je i izvor energije, koji može biti solarna, električna ili eurodizel. Nešto od ovih energenata mora da pokreće pumpu. Nije isto da li je cena koštanja 15 euro centi po milimetru dodate vode ili je kod neadekvatno remontovanih urađenih agregata čak 4 evra po mm dodate vode. Zašto? U ovako ekstremnim uslovima, kao što vladaju ove godine, 2012. i 2017.,  u povrtarstvu je neophodno dodati čak preko 500 mm x 4 evra je 2.000 evra, po ceni paprike od 50 evrocenti, znači treba četiri tone paprike dati samo za energiju. Znači u ovom sistemu proizvodnje u navodnjavanju treba, pre svega, pristupiti sa znanjem kako cena navodnjavanja ne bi bila viša od 15-50 evrocenti po mm dodate vode, što znači na 500 ml 50 evrocenti je 250 evra, sa 50 evrocenti po kilogramu recimo u proseku paprike možemo da pokrijemo sve troškove sa svega 250 kg. Znači, to je nešto o čemu agronomska struka i nauka jako vodi računa kako bi što veći čistog prihoda ostalo profesionalnom proizvođaču , agronomu, zadruzi ili bilo kome drugom.

Da li su povrtari zadovoljni tržištem?

Što se tiče tržišta još uvek je dobro stanje u povrtarstvu, bez obzira na korona virus i na smanjenu tražnju. Svedoci smo da do skora nisu radili restorani, kafane, nije bilo svadbi... , ali povrće proizvedeno u Srbiji je izuzetnog kvaliteta i završava što na istočnom, što na zapadnom tržištu, sveže ili na razlišite načine prerađeno, najčešće hladnom preradom i sušenjem, odnosno dehidracijom, a u novije vreme i biofermentacijom. Celokupna proizvodnja povrća je čak tri puta veća nego što su potrebe građana Srbije i mora se podsticati izvoz, što svežeg ili na različite načine prerađenog povrća, jer to Srbiji donosi značajna devizna sredstva, ali onda i deo tih deviznih sredstava mora biti vraćen povrtarima, voćarima i najintenzivnijim granama biljne proizvodnje kroz subvencije i neka druga davanja kako bi ova proizvodnja kod nas i dalje rasla.---
 
Pregled Cena Žitarica --- 

---> KLIKNITE OVDE! <---


--- Kako Povećati Prinos 
---  
---> KLIKNITE OVDE! <------ Besplatni Agro Saveti 
---
---> KLIKNITE OVDE! <---